Gå til sidens indhold

Mindreårige

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mindreårige 2017-0098
Klagerens datter fik en kontrolafgift der var pålagt med rette, da hun ikke kunne forevise rejsehjemmel. Metro skal frafalde de to rykkergebyrgere, da de blev sendt til klagerens datter som var mindreårig og ikke klageren.
9. november 2017 Metro Klager delvist medhold
Mindreårige 2017-0130
Klageren som var over 16 år og derfor skulle rejse på voksenbillet, købte en børnebillet, som hun foreviste ved kontrol på toget. Kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet bemærker, at det oplyste om YY’s mentale tilstand ikke kan føre til, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet henleder i den forbindelse klagerens opmærksomhed på, at Arriva har oplyst, at hvis man har fysisk eller psykisk handicap i en grad som gør, at man ikke selv er i stand til at købe billet og rejse på egen hånd, har man mulighed for i sin kommune at søge at blive visiteret til handicaphjælp med ledsagerordning, som bl.a. giver mulighed for at have en ledsager med på rejsen på en billigere billet.
9. november 2017 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold