Gå til sidens indhold

Mobilbillet hang i systemet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbillet hang i systemet 2019-0130
Klageren forsøgte at købe en mobilbillet, som imidlertid aldrig blev udstedt eller modtaget på telefonen. Klageren sikrede sig ikke at være i besiddelse af gyldig billet i de 10 minutter, der gik, inden bussen kom, eller i de 7 minutter hun befandt sig om bord på bussen, inden kontrollen. Hvad der teknisk gik galt, var det ikke muligt for ankenævnet at sige. Et flertal fandt, at klageren ikke skulle være steget på bussen, da dette var i strid med rejsereglerne, og et mindretal fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften grundet de modsatrettede oplysninger, som blev givet på telefonen om "Betaler. Vent Venligst", selv om billetkøbet ikke blev gennemført. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
11. september 2019 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbillet hang i systemet 2013-0060
Mobilbillet ***hang*** i systemet i 45 minutter.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold