Gå til sidens indhold

Mobilperiodekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilperiodekort 2016-0227
Klageren havde et mobilperiodekort til zonerne zonerne 01, 02, 08, 32, 43, 54, 66, 76 og rejsemod lufthaven i zone 04. Det er ikke antallet af zoner på periodekortet, der er afgørende for, hvor mange zoner, man kan rejse i, men derimod de specifikke zoner, som er anført på periodekortet. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2016-0037
Klageren manglede en zone på mobilperiodekort. Klagerens forklaring, om at en fejl i applikationen var skyld i forkert zone på det købte mobilperiodekort, ikke lagt til grund.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2014-0315
Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2014-0338
Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort.
4. maj 2015 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2014-0345
Klageren manglede en zone på sit mobilperiodekort. Havde klageren lånt sin kærestes telefon for at købe en billet? Ikke medhold.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2013-0340
Ikke tilstrækkeligt godtgjort, at klageren i kontrolsituationen ud over sit periodekort foreviste et klip fra en medrejsendes upersonlige klippekort, da ikke sandsynligt at stewarden ville udstede kontrolafgift for manglende zone, hvis klageren i forbindelse med kontrollen havde forevist et gyldigt deleklip.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2013-0454
Klagerens manglede zone på sit mobilperiodekort. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilperiodekort 2013-0117
Klageren ringede til en ven fra stationen for at høre om antal zoner til Lufthavnen. Denne angav forkert antal. På Lufthanven station tilbød rejsekammerat som var kommet med en anden metro at hans overskydende zone kunne regnes med i klagerens billet. Dette ikke taget til følge.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold