Gå til sidens indhold

Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2013-0267
Divergerende oplysninger om hvorledes kontrollen foregik. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har tilsidesat sine beføjelser i den henseende. Kontrolpersonalets beføjelser i forbindelse med kontrol af mobilbilletter er, at de må få mobiltelefonen i hånden, men ikke må beholde mobiltelefonen, efter at billetterne er undersøgt.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2013-0200
Divergerende oplysning om stewards opførelse. Kritisabelt at Metro ikke havde indhentet oplysninger om kontrolsituation efter klagerens første henvendelse. Steward må ikke fratage passager deres kort/mobiltelefon/identitetskort, hvis ikke det sker frivilligt. Skal i stedet noteres på kontrolafgiften.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefoner, billetter, kort mv. skal afleveres, men må ikke beholdes af kontrolløren 2011-0164
Adfærd ved kontrol. Kontrollør beholdt klippekort. Klageren fik delvist medhold. Metro skal refundere resterende klip.
16. december 2011 Metro Klager delvist medhold