Gå til sidens indhold

Racisme/diskrimination/chikane

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Racisme/diskrimination/chikane 2011-0067
Klagerens påstand om racistisk krænkende adfærd ikke taget til følge.
25. april 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Racisme/diskrimination/chikane 2016-0157
Klageren mente at være blevet diskrimineret på baggrund af sit hørehandicap i forhold til Metro Service inddragelse af dette forhold i sin afgørelse. Ankenævnet finder, at klageren selv har henvist til, at han grundet sit hørehandicap ikke hørte, hvad stewarden sagde. Herefter er det ankenævnets opfattelse, at Metro Service er berettiget til at inddrage dette forhold i deres svar til klageren. Klageren mente også, at stewardens adfærd var kritisabel, ankenævnet finder det ikke godtgjort, at stewarden i situationen handlede på en måde ud over det forventelige. Klageren ikke medhold.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Racisme/diskrimination/chikane 2016-0153
Klageren gjorde blandt andet gældende, at kontrolafgifterne ikke var berettiget, da der allerede var forevist gyldige billetter til stewardens kollega, og at det var chikane, når stewarden også anmodede om at se billetter. Ankenævnet udtalte vedrørende denne del af klagen: ***Der findes ingen regler, som foreskriver, at en billettering kun må ske én gang pr. rejse, og da det er usikkert, om stewarden var klar over, at kollegaen allerede havde kontrolleret deres rejsehjemmel, finder ankenævnet under de givne omstændigheder, hvorefter stewarden tidligere på dagen havde konstateret, at klagerens datter ikke havde haft rejsehjemmel til zone 03 - at det ikke var et uproportionalt skridt at anmode om at se hendes rejsehjemmel (i zone 03). Der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes. På baggrund af det oplyste, hvorefter det er uklart, hvorledes kontrolforløbet i øvrigt har været, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt eller chikanøst i kontrolsituationen.***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold