Gå til sidens indhold

Spurgte chaufføren

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Spurgte chaufføren 2015-0299
Klageren foretog en anden rejse end den periodekortet, som var gyldigt i zonerne 51, 60 og 70, var købt til, herved spurgte han chaufføren på udrejsen om bussen kørte til Herlev Hospital, hvilket chaufføren bekræftede, hvorefter klageren foreviste sit periodekort. Klageren blev på returrejsen pålagt en kontrolafgift i zone 31 for manglende zone på periodekort. Ankenævnet fandt ikke, at chaufføren burde have opfattet klagerens spørgsmål som en direkte anmodning om hjælp til billettering. Klageren ikke medhold.
19. april 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spurgte chaufføren 2014-0238
Klageren spurgte chaufføren om antal zoner. Den rejserute, som klageren oplyste at have spurgt chaufføren til råds om, stemte ikke overens med den faktiske rejste rute. Klageren forvekslede Ørestad st. med Øresund st.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Spurgte chaufføren 2011-0277
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren om antal zoner
26. marts 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spurgte chaufføren 2011-0199
Ikke klippet nok zoner i busser. Undlod at foretage yderligere stempling ved omstigning til Metro
6. februar 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Spurgte chaufføren 2011-0175
For få zoner. Tilkøbsbillet ikke gyldig. Klageren oplyste ikke ved kontrol at hun havde spurgt chaufføren.
5. december 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold