Gå til sidens indhold

Stemplede ikke ved omstigning / togskifte

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Stemplede ikke ved omstigning / togskifte 2016-0269
DISSENS. Klagerens klippekort kunne ikke stemples. 3 medlemmer af ankenævnet anser det for godtgjort, at klippemaskinen ikke var i uorden, på baggrund af det fremlagte materiale. På den baggrund sammenholdt med kontrollørens udførlige beskrivelse i umiddelbar tilknytning til kontrollen, hvorefter klageren var siddende i bussen, finder de 3 medlemmer, at klageren ved den manglende forevisning af et korrekt stemplet klippekort ved kontrollen, ikke overholdt Midttrafiks dagældende rejsebestemmelser om straksbillettering. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Stemplede ikke ved omstigning / togskifte 2010-0210
Havde haft brand i huset, stemplede heller ikke ved omstigning.
3. december 2010 DSB S-tog
Stemplede ikke ved omstigning / togskifte 2009-0300
Sporomlægning. Stemplede heller ikke ved togskifte.
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold