Gå til sidens indhold

Teleselskabets forhold

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Teleselskabets forhold 2016-0280
Klageren kunne ikke modtage en mobilbillet, da hendes teleudbyder havde nedbrud, og banken uden hendes viden havde spærret klagerens dankort grundet mistanke om tredjemands misbrug. En kontrolafgift kunne i medfør af de dagældende Fælles Rejseregler punkt 2.6. nedsættes til 125 kr. mod passagerens samtidige betaling af billettens pris, når særlige forhold gjorde sig gældende. Det er ankenævnets vurdering, at sådanne særlige omstændigheder forelå i den konkrete sag, og sammenholdt med, at klagerens tidligere forbrug af mobilbilletter ikke indikerer forsøg på omgåelse, finder ankenævnet, at kontrolafgiften burde have været nedsat til 125 kr. Klageren delvist medhold.
15. juni 2017 Metro Klager delvist medhold
Teleselskabets forhold 2014-0032
Det fremgik af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet omhandlende køb af mobilbilletter, at billetten skal være bestilt, bekræftet og modtaget på telefonen inden påstigningen. Det fremgik af udskriften fra Unwire, at baggrunden for det mislykkede billetkøb skyldtes, at billetten til 48 kr. kostede mere end klagerens teleudbyder tillod. Det fremgik ikke af sagen, om denne besked leveredes til telefonen eller alene figurerede i Back Office i Unwire. Men uanset om beskeden var klageren bekendt eller ej, valgte hun i strid med rejsereglerne at stige om bord på metroen uden at have modtaget nogen gyldig mobilbillet på sin telefon. Spørgsmålet om, hvorvidt klageren blev tilbageholdt uberettiget, falder uden for ankenævnets kompetence, og må afgøres ved klagerens eventuelle indgivelse af en politianmeldelse.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Teleselskabets forhold 2009-0061
Teleskab understøttede ikke funktionen.
6. oktober 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold