Gå til sidens indhold

Troede billetterne ville blive udskrevet samlet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Troede billetterne ville blive udskrevet samlet 2019-0288
To passagerer medtog kun én billet fra billetautomaten, som de troede gjaldt for dem begge. Det indsendte kontoudtog, som viste, at der var købt to billetter, kunne ikke medtages i bedømmelsen af, om klageren havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, da zonebilletter er upersonlige og kun gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet. Ikke medhold
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Troede billetterne ville blive udskrevet samlet 2013-0336
Klageren købte billet til sig selv og sin cykel i billetautomat, men medtog kun den ene talon, da hun troede billetterne ville blive udskrevet samlet. Modtog kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold