Gå til sidens indhold

Ulæseligt kort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ulæseligt kort 2015-0172
Klagerens stamkort slidt og zonenumrene herpå var ikke læselige, hvorved klageren blev pålagt en kontrolafgift. Henset til, at kontrolløren ved kontrollen indragede kortet og det herefter blev destruet, samt at klageren i en længere periode og på talrige busrejse havde anvendt det slidte kort uden, at buschaufførene havde kommenteret på dette, skulle Movia frafalde kontrolafgiften.
5. december 2015 Movia Klager medhold
Ulæseligt kort 2013-0357
Klagerens stamkort var ikke længere læseligt, og der var således ikke oplysninger om, til hvilken zoner kortet var købt, eller om nummeret var det samme som på værdiindstikket. Derudover fremgik det af kortet at det var gyldigt i perioden 1. august 31. august 201, men klageren havde ikke betalt for kortet. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. Klagerens påstand om at Metro service skal refundere beløbet for de billetter, som klagerens købte, mens hans kort var inddraget kan ikke imødekommes, da klageren ikke har fået påført ekstra udgifter ved inddragelsen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ulæseligt kort 2013-0269
Ulæselig stamkort. Periodekort inddraget. Efter bekræftelses af at periodekortet var gyldigt, blev kontrolafgiften nedsat til 100 kr.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold