Gå til sidens indhold

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Deleklip 2010-0242
Delezoner
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0251
Billet indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2010-0284
Tillægsbillet udløbet. Passager oplysninger stemte ikke overens med bussens GPS.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0298
Kunne ikke finde klippekort ved kontrollen. Indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information 2010-0299
Zoneoversigtskort var slidt.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mulighed for at orientere sig inden ombordstigning 2010- 0306
Klageren burde have undersøgt stoppestedsoversigt.
31. januar 2011 Movia
Steg ind ad forkert dør 2010-0337
Indstigning ad bagdør i Århus bybus.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Rejst på kort uden at betale 2010-0194
Rejst på buskort uden at betale herfor.
31. januar 2011 FynBus Klager delvist medhold
Sygdom og andet 2010- 0240
Fik astmaanfald.
31. januar 2011 Metro
Sagsbehandlingstid 2010-0248
Klageren faldt i søvn. Selv om sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var det ikke berettiget at anse kravet for bortfaldet.
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Faldt i søvn / var fuld 2010-0248
Klageren faldt i søvn. Selv om sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var det ikke berettiget at anse kravet for bortfaldet.
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sporarbejde 2010-0250
Ikke refundering af udgift til ekstra klip ved eget valg af ruteomlægning ved sporarbejde.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2010-0252
Klagerens oplysning ikke lagt til grund
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fornyelse med tilbagevirkende kraft 2010-0264
Betaling af 100 kr. i ekspeditionsgebyr for annullering af kontrolafgift skal betales samtidig med fornyelse af periodekortet.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Betalingspåmindelse modtaget 2010-0264
Rykkerbreve blev anset for at være kommet frem til klageren.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0265
Klageren anset for at have kørt med S-tog
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke omfattet af rejsegaranti 2010-0268
Forholdet ikke omfattet af rejsegaranti, da ikke tog en taxa.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2010-0275
Undlod at stemple, da havde stemplet dobbelt på udturen.
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
SMS-klippekort 2010-0277
SMS-klippekort.
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2010-0278
Rejste med bus i stedet for tog.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2010-0287
Klagerens forklaring ikke lagt til grund
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2010-0290
Ikke lagt til grund, at klageren blev fejlinformeret.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0019
Klagerens søn anset for at have kørt med S-tog
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Rejst i forkert retning 2010-0068
Ikke erstatning til køb af nye flybilletter. Rejst i forkert retning.
3. december 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold
Missede fly som følge af forsinkelser (driftsforstyrrelser) 2010-0068
Ikke erstatning til køb af nye flybilletter. Rejst i forkert retning.
3. december 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold