Gå til sidens indhold

Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2017-0112
Manglende forevisning af mobilbillet.
9. november 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2017-0157
Klageren havde for lav saldo på sit rejsekort til at kunne foretage et check-ind, dette var han tidligere blevet gjort opmærksom på, da han havde foretaget et check ud samme dag. Han ville købe en mobilbillet, men denne var ikke købt inden han steg ombord på bussen.
9. november 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2016-0224
SMS-billet ikke modtaget inden påstigning - spørgsmål om klageren havde gyldig rejsehjemmel samt spørgsmål om kontrollørens adfærd.
15. juni 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2016-0297
Allerede fordi tidspunktet for billetternes modtagelse ligger efter klagerens og kærestens påstig-ning på metroen, blev kontrolafgifterne for manglende gyldig rejsehjemmel pålagt med rette. Det er i den relation ikke af betydning, at kontrolafgifterne blev udstedt efter kl. 04:43:38 (afgang fra den pågældende station), da det afgørende er, om passageren inden ombordstigning er i besiddelse af gyldig billet på den mobile enhed. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2016-0137
DISSENS.Klagerens søn havde ikke bestilt og modtaget sin sms-billet før påstigning. Spørgsmål om buschaufføren var blevet spurgt. Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at kontrolløren spurgte klagerens søn, om han havde forespurgt chaufføren, og vi kan derfor ikke afvise klagerens anbringende om, at hendes søn spurgte chaufføren og fik lov til at købe sin sms-billet efter påstigning, men ikke nåede at købe billetten, før han blev mødt af kontrollørerne.
7. marts 2017 Movia Klager medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2013-0125
Købte mobil-børnebillet under kontrollen.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2012-0374
Mobilbillet bestilt efter kontrolafgiften var påbegyndt.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2012-0359
Billet bestilt efter kontrolafgiften.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2013-0337
Kontrolafgift påbegyndt i metroen kl. 19:47. SMS-billet bestilt kl. 19:48. Klageren ikke opfyldt reglerne om, at SMS-billetter skal være bestilt, bekræftet og modtaget inden ombordstigning.
3. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2012-0087
Klageren købt billetter efter udstedelse af kontrolafgiften og til for få zoner.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2012-0140
Klageren bestilte billetten samtidig med kontrollen.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Bestilte mobilbillet under / efter kontrollen 2012-0047
SMS-billet bestilt efter kontrolafgiftens udstedelse.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold