Gå til sidens indhold

Checkede ud med det samme

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Checkede ud med det samme 23-0108
Klagerens far havde stillet sig op ad en check ud stander i bussen og var uden at opdage det blevet checket ud igen 7 sekunder efter, at han havde checket ind, hvorved rejsen var blevet registreret som en "nul-rejse". Ankenævnet fastholdt den udstedte kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekortet. Ikke medhold
11. oktober 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2022-0188
Ved kontrol ombord på Metroen, blev klageren pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind på sit Rejsekort. Det fremgik af hans rejsehistorik, at han havde checket ind på stationen, men to minutter efter havde han checket ud igen, hvilket muligvis skyldtes, at han havde stået for tæt op ad en check ud kortlæser på stationen, mens han ventede på metrotoget. Ikke medhold
15. december 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2021-0053
Klagerens rejsekort blev checket ud nede på perronen kort efter indcheckning på en etage ovenover. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at det skyldtes tekniske fejl, men i stedet at klageren, mens hun ventede på toget, formentlig uden at vide det, har befundet sig så tilstrækkeligt tæt på check ud-standeren, at hendes Rejsekort er blevet checket ud. Kontrolafgiften blev fastholdt.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2018-0082
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke ud lige efter at have checket ind.
3. oktober 2018 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2018-0011
Manglende check ind på rejsekort, idet klageren opfattede beskeden på standeren "check ud mangler", som en besked om at han skulle foretage et check ud, hvilket han gjorde. Stewarderne underrettede klageren om at de ville tilkalde politiet hvis ikke han foreviste ID og underskrev kvitteringen på kontrolafgiften.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2017-0262
Klageren foretog et skifte-check-ind for både ham, hans kone og deres to cykler, men kom ved en fejl til at checke ud efterfølgende og fik ikke checket korrekt ind igen.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2017-0161
Klagerens søn tjekkede ind, men kom ved en fejl til at tjekke ud igen med det samme uden at opdage det, hvorfor han blev pålagt en kontrolafgift.
9. november 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2017-0074
Det var hverken fejl på standeren eller rejsekortet, som var årsag til, at klageren foretog check-ud efter sit check-ind, hvorfor han ikke havde gyldig rejsehjemmel. Vedrørende stewardens adfærd: Ankenævnet finder, at der i denne formulering om at en steward kan forevise ID, må indfortolkes en pligt for stewarden til altid på forlangende at identificere sig og på betryggende vis dokumentere, at pågældende er ansat af Metro Service. At henvise til et håndskrevet ID-nummer på kontrolafgiften er ikke tilstrækkeligt. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Checkede ud med det samme 2013-0302
Havde checket 2 personer ind, men checkede ud med det samme derefter.
26. februar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold