Gå til sidens indhold

Cykel (manglende check ind)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Cykel (manglende check ind) 2022-0050
Cykelkontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Klageren bar selv ansvaret for ikke at have gyldig billet til sin cykel.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykel (manglende check ind) 2018-0172
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind af klageren på rejsekort FLEX, som var omstillet til Cykel. Metro Service har fremlagt hele rejsekorthistorikken fra det anvendte rejsekort flex, hvoraf fremgår, at kortet oprindeligt ved købet i 2016 var forudindstillet til kundetypen ”voksen”. Rejsekorthistorikken dokumenterer videre, at der kun var checket en cykel ind på rejsekortet den 6. august 2018, hvor klageren blev kontrolleret i metroen, fordi klageren havde ændret kortets kundetype fra ”voksen” til ”cykel”. Af de fælles landsdækkende rejseregler fremgår det, at passagerer, som ikke viser et rejsekort, der er checket korrekt ind, skal betale en kontrolafgift, og at passagerer, der rejser med en anden kundetype, end passageren er berettiget til, rejser uden gyldig rejsehjemmel. Rejsekortet skal checkes ind ved rejsens begyndelse, og det er passagerens eget ansvar at være checket korrekt ind. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykel (manglende check ind) 2017-0046
Manglende check-ind af cykel.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykel (manglende check ind) 2017-0007
Manglende check ind af cykel på klagerens rejsekort anonymt.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykel (manglende check ind) 2016-0019
Klageren var tilmeldt rejsekort flex, som med fordel kan benyttes, hvis man rejser med cykel. Hun troede at rejsekortet omfattede hende, men på rejsekortet var der kun checket en cykel ind. Ankenævnet finder, at selvom kontrolafgiften for manglende check-ind var pålagt med rette, burde Metro Service ved klagerens anmodning have frafaldet kontrolafgiften. Der er lagt vægt på den formulering, som er brugt på rejsekort.dk, inden købet af rejsekort flex/cykel. Klager medhold.
7. november 2016 Metro Klager medhold
Cykel (manglende check ind) 2014-0227
Manglende check-in af cykel, da klageren anvendte den forkerte stander.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykel (manglende check ind) 2013-0380
Manglende check ind af klageren og hendes cykel. Check ind ikke registret på klagerens rejsekort eller i Back Office.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold