Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2022-0025
Klageren kunne ikke forevise billet i bussen, men indsendte efterfølgende et skærmprint af en DSB-mobilbillet, der også var gyldig til en tilslutningsrejse med bussen på det tidspunkt, hvor klageren rejste. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da mobilbilletten ikke kunne henføres til klageren som dennes personlige billet, idet billetten var købt på en anden persons mobiltelefon, ligesom kvitteringen for billetkøbet var fremsendt til denne anden persons e-mailadresse. Endvidere havde kontrolløren noteret, at klageren i kontrolsituationen sagde, at han havde glemt sit kort. Ankenævnet fastholdt på denne baggrund kontrolafgiften. Ankenævnet pålagde FynBus, at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da FynBus i sin 1. instans behandling af sagen ikke havde givet klageren en fyldestgørende og korrekt begrundelse for afgørelsen. Ikke medhold
6. april 2022 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0137
Ugyldigt klippekort forevist ved kontrol - gyldigt klippekort efterfølgende indsendt. Afgørelse
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2016-0025
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sit Citypass, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Da et Citypass er upersonlig rejsehjemmel, kan efterfølgende indsendelse ikke medtages i Ankenævnets bedømmelse. Klageren ikke medhold.
19. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2016-0005
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin 24-timersbillet, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Efterfølgende indsendelse af 24-timersbilletten kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen, af om der er blevet forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2015-0274
Klageren pålagt en kontrolafgift, da han ved kontrollen ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af standardbillet fra DSB kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om der blev forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2015-0116
Klageren pålagt en kontrolafgift, da han ved kontrollen ikke kunne forevise sit klippekort, da han havde tabt dette. Han kørte herefter tilbage og fandt det. Klager ikke medhold.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2015-0152
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin billet. Efterfølgende indsendelse af billet kan efter ankenævnet faste praksis ikke tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen blev forevist gyldig rejsehjemmel.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2015-0161
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin billet. Efterfølgende indsendelse af billet kan efter ankenævnet faste praksis ikke tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen blev forevist gyldig rejsehjemmel.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2014-0263
Et flertal i nævnet fandt det ikke godtgjort, at klagerens søn på 15 år ved kontrollen havde forevist et voksenklippekort med en medrejsende på 15 således at de begge kunne rejse på kortet. Dissens.
14. januar 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2014-0089
Klagerens datter kunne ved kontrol ikke finde sit klippekort. Efterfølgende indsendelse af klippekort kan efter ankenævnets faste praksis ikke tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen blev forevist gyldig rejsehjemmel.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2013-0220
Manglende tjek ind på grund af for lav saldo. Efterfølgende indsendelse af klippekort ikke accepteret.
28. november 2013 Metro
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2013-0191
Klageren kunne ved kontrollen ikke forevise tilstrækkelig gyldig rejsehjemmel, da han ikke kunne finde sit klippekort. Klagerens efterfølgende indsendelse af klippekort kan efter fast praksis ikke godkendes.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2013-0223
Klageren kunne ved kontrol ikke forevise tilstrækkelig klippede zoner, idet han havde delt zonerne på et klippekort med en ven, der var steget af metroen. Efterfølgende indsendelse af klippekort ikke accepteret efter nævnets faste praksis.
28. november 2013 Metro
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0309
Indsendt klippekort efterfølgende.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0335
Veninde kørte videre med klagerens klippekort. Efterfølgende indsendelse. Klagerens forklaring om ikke at have modtaget kontrolafgiften / girokortet ikke lagt til grund.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0358
Billet indsendt efterfølgende.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0363
Billet indsendt efterfølgende.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0110
Klageren forevist gammelt klippekort ved kontrollen. Indsendt det stemplede kort efterfølgende. Ikke lagt til grund.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0250
Klageren kunne ikke finde sin billet. Efterfølgende indsendelse af upersonlig billet kan ikke ændre på manglende hjemmel i kontrolsituationen.
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2012-0364
Billet indsendt efterfølgende.
18. februar 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0065
Ikke forevist billet. Efterfølgende indsendt med for få zoner. Afgørelse
27. september 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0012
Efterfølgende indsendelse af klippekort.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0251
Billet indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0298
Kunne ikke finde klippekort ved kontrollen. Indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0201
Indsendt klippekort efterfølgende.
3. december 2010 DSB S-tog