Gå til sidens indhold

Forkert antal zoner

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Forkert antal zoner 2021-0086
Klageren, som er nordmand, var ankommet med fly til Københavns Lufthavn, hvorfra hun skulle rejse videre med metroen. Hun konstaterede, at hendes rejsekort var udløbet, og købte derfor billet i billetautomaten. Imidlertid havde hun fået den fejlagtige opfattelse, at der kun krævedes en 2-zoners billet til centrum, og hun blev derfor i metroen pålagt en kontrolafgift for manglende zone, idet der kræves 3-zoner fra lufthavnen til centrum. Ankenævnet fandt, at klageren havde haft tilstrækkelig tydelige muligheder for at vælge den korrekte billet. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2018-0228
Kontrolafgift grundet, at klageren havde klippet 2*2 zoner på sit mobilklippekort til en rejse, som krævede 3 zoner. Klageren gjorde gældende, at der ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om den ændrede regel om, at billetter kunne kombineres, hvis blot det samlede antal zoner passede. Trafikvirksomheden medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2017-0304
Kontrolafgift grundet for få zoner. Klageren rejste sammen med en ven men kun klagerens kontrolafgift var til behandling. De havde hver en billet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner. Klageren anførte at det ikke var med vilje og at en af dem som minimum havde gyldig rejsehjemmel fordi de havde 4 zoner i det hele.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2018-0070
Kontrolafgift grundet manglende zone på billet købt ombord på bus. Ifølge klageren havde han bedt chaufføren om en billet til lufthavnen og chaufføren havde givet ham billetten med den manglende zone. Det var for sent at indhente udtalelse fra chaufføren der efter over en måned ikke kunne huske det konkrete forløb men som udtalte at han fra det pågældende stoppested ville have udstedt en billet til 3 zoner hvis vedkommende skulle til Lufthavnen st.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2017-0244
Fik ved en fejl tastet et forkert antal zoner pga. mobiltelefonens touch skærm. Klageren forstod den efterfølgende udskrift af billetten som om han alligevel havde fået købt det rigtige antal zoner. Han havde købt en zone for lidt.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2017-0037
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren ved en fejl troede, at han havde købt korrekt antal zoner på kontantbillet.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2017-0072
Klageren og hans medrejsende havde købt for få zoner til rejsen.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Forkert antal zoner 2016-0218
Købte en billet med for få antal zoner til lufthavnen. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2011-0181
For få zoner. A
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0239
Klageren købte ved en fejl en billet med for få antal zoner, hvorved hun blev pålagt en kontrolafgift.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0231
Klageren havde for få zoner på billet. Den omstændighed, at klagerne viste chaufføren billetten ved indstigning kunne ikke føre til, at kontrolafgiften skulle frafaldes.
23. februar 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0202
Klageren havde for få zoner på billet. Manglende kendskab til zonesystemet kan ikke føre til, at kontrolafgiften skal frafaldes.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0179
Klageren havde for få zoner. Klagerens forklaring vedrørende fejl på og efterfølgende udskiftning af billetautomat ikke lagt til grund.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0147
Klageren havde for få zoner. Det ændrede ikke på sagens udfald, at printet af zoneantallet på billet var utydeligt.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0056
Klageren kunne ved kontrollen kun forevise en 2 zoners billet på en rejse, som krævede 3 zoner. Omstændighederne ved kontrollen kunne ikke føre til, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2015-0105
Klageren kunne ved kontrollen kun forevise et periodekort med 2 zoner samt en tillægsbillet på én zone, til en rejse som krævede 4 zoner.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2014-0335
Klageren og en medrejsende havde til sammen 5 zoner, men skulle bruge 6 zoner. Det var korrekt, at kontrolafgiften blev udstedt til klageren i stedet for den medrejsende.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2014-0183
Manglede to zoner på billet. Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt af en DSB- eller Metromedarbejder. Klageren ikke medhold.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2014-0145
Klageren kunne ved kontrol af sin rejsehjemmel i metroen alene fremvise en billet, som var gyldig i to zoner fra zone 01 og derfor ikke var gyldig i zone 04 hvor klageren blev kontrolleret.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2013-0361
Klageren steg på metroen, selvom hun vidste, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel, idet hun kun havde stemplet 2 zoner til en rejse, der krævede 3 zoner. Ikke registreret fejl på klippemaskinen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2013-0196
Købt billet til 2 zoner til en rejse, der krævede 3 zoner. Klageren havde tilstrækkelig mulighed for at søge vejledning om det korrekte antal zoner på zonekortet på billetautomaten.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2013-0151
Glemte at medregne startzonen i antal nødvendige zoner. Ikke indtrådt forældelse eller retsfortabende passivitet ved en sagsbehandlingstid på 5 måneder trods besked om at ville modtage svar inden for 3-5 uger.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2012-0416
Klageren rejste i zone, som ikke var omfattet af billetten.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2012-0423
2-zoners billet købt i zone 01 ikke gyldig i zone 04
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2012-0250
Manglede en zone. Metro ikke besvaret klagen.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold