Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0328

Klageren var træt og glemte at checke ind.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0227
Klagerens mor er dement og glemmer indimellem at checke ind, når hun rejser med kollektiv transport. Morens Rejsekort har påklistret mærker fra demensforeningen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men tilsluttede sig klagerens opfordring om, at trafikvirksomhederne drøfter problematikken med de relevante patientgruppers foreninger, hvis dette ikke allerede er sket.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0078
Klageren havde været til eksamen og var glad, hvorfor hun glemte at checke ind.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2022-0299
Netop som Metroens døre lukkede, kom klageren i tanke om, at han havde glemt at checke ind. Ankenævnet fastholdt den pålagte kontrolafgift
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2022-0053
klageren glemte at checke sit rejsekort ind på metroperronen, da hun bar på to tunge lamper, og elevatoren var i stykker.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2021-0061
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ifølge klageren var han stresset og glemte at checke ind. Ikke medhold
10. november 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2020-0255
Klageren glemte at checke ind ved påstigning på bussen, men ville ikke gå til standeren grundet Covid19-restriktioner, da han opdagede det. Ved hans afstigning stod der kontrollører på fortovet, som bad om at se billetter. Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften var ugyldig, fordi han ikke havde fået udleveret kontrolblanketten i kontrolsituationen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som var blevet sendt til klagerens E-boks dagen efter kontrollen.
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2020-0210
Klageresn datter blev forfulgt af nogle mænd, og hun glemte derfor at checke ind, da hun steg på metroen.
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2020-0158
Klageren glemte at checke sit rejsekort ind. Ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, som hun var blevet pålagt.
28. oktober 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2020-0058
Klageren glemte at checke ind, fordi toget allerede holdt på perronen. Ankenævnet fandt, at det oplyste om hendes helbredsmæssige situation ikke kunne føre til, at kontrolafgiften skulle frafaldes.
23. juni 2020 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2019-0225
En 80-årig passager glemte at checke ind. Kontrolafgiften blev fastholdt.
11. december 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2019-0029
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2018-0212
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren ville checke ind efter han havde stillet sine ting. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2018-0247
To kontrolafgifter grundet manglende registrering af check ind på erstatningsrejsekort.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2018-0273
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren var vant til at rejse på periodekort, men havde skiftet til rejsekort. Trafikvirksomhed medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0248
Glemte at checke ind
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0276
Glemte at checke ind, da hun var vant til at rejse på periodekort
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0172
Fik kontrolafgift pga. manglende registrering af check-ind. Klageren var sikker på, at der blev foretaget check ind.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0177
Klageren troede, at der automatisk skete check ind, når hun tankede sit rejsekort op. Der skete ikke check-ind, hvorfor klageren fik en kontrolafgift.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0117
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind på rejsekort, som i øvrigt var indstillet til kundetype barn (0-15 år), selv om klageren var fyldt 16 år.
19. september 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2017-0121
Foretog ikke check-ind, da klageren og hendes familie befandt sig i en ubehagelig situation. Steg ikke af på næste station, for at foretage check ind.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2016-0228
Klageren glemte at stige af og foretage et check ind af sit rejsekort, da hendes periodekort ikke gjaldt i zone 03. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2016-0262
Manglende registrering af check-ind på rejsekort, selvom klageren mente, at han havde foretaget et check-ind. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2016-0139
Glemte at checke ind.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 2016-0064
Klageren glemte at checke sit rejsekort ind, hvorefter hun blev pålagt en kontrolafgift.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold