Gå til sidens indhold

Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2022-0292
Klageren gjorde gældende, at hun forsøgte at checke ind på en stander i bussen, men da dette ikke kunne lade sig gøre, benyttede hun den anden check ind-stander, som gav hende "ok-lyden". Ved en efterfølgende kontrol var der ikke checket ind på hendes Rejsekort, og hun blev pålagt en kontrolafgift. Denne fastholdt ankenævnet med den begrundelse, at det fremgår af Rejsekorthistorikken, at klageren anvendte sit Rejsekort på en tidligere rejse samme dag som kontrolafgiftens udstedelse, og løbende i perioden optil, hvorfor klagerens Rejsekort ikke var fejlbehæftet. Den eller de kortholdere, der forsøgte at checke ind på den ene stander i de angivne 23 sekunder lykkedes ikke dermed, og fik i samme forbindelse besked på displayet om at holde Rejsekortet hen til Det Blå Punkt. Men herudover checkede standerne i alt 19 Rejsekort ind ved det stoppested, hvor klageren steg på bussen, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at det har været muligt at checke ind, og at standerne ikke var fejlbehæftede.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2021-0128
Klageren var blevet pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind på sit rejsekort, og gjorde gældende, at hans synshandicap gør, at han ikke kan læse teksten på kortlæseren. Han stolede derfor udelukkende på kortlæserens lyd for korrekt check ind, som han hørte, inden han steg på metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og understregede, at passageren inden check ind eller check ud kan afklare, om den aktuelle kortlæser foretager check ind eller check ud, ved at placere hånden på kortlæseren, der med en stemme angiver ”check ind” eller ”check ud”.
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2019-0156
Klageren mente, at han hørte lyden for korrekt check ind og steg om bord. Kontrolafgiften blev fastholdt.
11. december 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2019-0049
Kontrolafgift grundet manglende registrering af check ind på rejsekort.
19. juni 2019 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2019-0045
Kontrolafgift grundet manglende check ind.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2017-0224
Klageren troede at han havde foretaget korrekt check-ind men det var ikke registreret i systemet.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2014-0035
Klageren hørte en anderledes lyd end normalt. Hun ville herefter være sikker på at hun havde checket ind og førte rejsekortet forbi en anden stander, men kom fejlagtigt til at checke ud. Ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2013-0350
Klagerens søn troede, at han havde checket ind, hvortil han gjorde gældende, at han havde hørt lyden fra en af de andre passagerers check ind. Ikke registreret check ind på klagerens søns rejsekort eller i Back Office.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Hørt lyd fra en anden stander / hørt forkert lyd 2012-0224
Rejsekortet var ikke tjekket ind, selv om klageren mente hun havde hørt lyden for tjek ind.
3. december 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold