Gå til sidens indhold

Ikke fejl på maskinen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ikke fejl på maskinen 2021-0124
Klageren gjorde gældende, at billetautomaten i bussen ikke havde virket, hvilket han fortalte chaufføren, der sagde, at klageren bare kunne tage plads i bussen. Dette kunne chaufføren ikke bekræfte over for kontrollørerne, og da de bad klageren vise, at automaten ikke virkede, noterede kontrolløren, at klageren forsøgte at holde mønten tilbage, men til sidst købte en billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men bad Midttrafik fraregne de 22 kr., som klageren på kontrollørens anmodning havde brugt på køb af billet, selv om en kontrolafgift også er billet til bussens endestation.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomhed overvejende medhold
Ikke fejl på maskinen 2016-0041
Klagerens søn steg på toget uden gyldig rejsehjemmel, klageren gjorde gældende, at billetautomaten var ude af drift. Logs fra automaten viste, at det havde der havde været købt billetter umiddelbart inden og efter sønnen steg på toget. Klageren ikke medhold.
14. juni 2016 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2015-0238
Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet klagerens betalingskort blev afvist 4 gange i billetautomaten. Ikke registreret fejl på maskinen.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2013-0176
Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet han ikke kunne stemple sit klippekort eller kunne anvende sit betalingskort i automaten. Der er ikke registreret fejl på hverken klippemaskiner eller billetautomater på Kastrup Station. Klagerens anmodning om at en it-sagkyndig skal vurdere, om det er muligt efterfølgende at ændre kontrolrapporter fra billetautomaten, findes der ikke grundlag for at imødekomme.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2013-0250
Klagerens dankort afvist. Ikke registreret fejl på billetautomaten. Klageren skulle have kontaktet Metro Services kontrolrum, eller f.eks. købt billet via SMS.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0050
Ikke registreret fejl på automaten.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0051
Oplysninger om tyggegummi i automaten ikke dokumenteret.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0076
Ikke registreret fejl på automaten.
25. juni 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2009-0292
Ikke registeret fejl ved automat. Logfil kan ikke fremfindes, da klageren henvendte sig for sent
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2010-0029
Ikke registreret fejl. Kan ikke købe billet på S-tog.
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2009-0227
Ikke registeret fejl på automaten.
12. maj 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold