Gå til sidens indhold

Manglende zone på pensionistkort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende zone på pensionistkort 2012-0368
Erhvervskort kun gyldigt til de specifikke zoner Periodekort ikke gyldig i den zone hvor påstigningen skete
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2016-0131
Klageren skiftede til metro grundet forsinkelse med DSB men glemte at bestille tillægsbilletter, som hun skulle have gjort under alle omstændigheder. Ikke medhold.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2015-0137
Klageren var indehaver af et Ungdomskort gyldigt i alle zonerne MTM og kunne derfor rejse på børnebillet i Hovedstadsområdet. Klageren købte dog kun en 3 zoners børnebillet til en rejse, som krævede 5 zoner. Klager ikke medhold.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2014-0133
Klageren er indehaver af et pensionistperiodekort til zonerne 01 – 02 – 03. Den 9. marts 2013 rejste hun med metro fra Kastrup Lufthavn i zone 04 til Kongens Nytorv i zone 01. En rejse der ifølge zonekortet går igennem følgende 3 zoner: 04 – 03 – 01. Ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2014-0138
Klageren manglende en zone på kvikkortet, og undlod at bede chaufføren om at bippe kortet.
22. september 2014 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2013-0245
I forbindelse med arbejde på S-togsnettet, valgte klageren af egen drift at foretage rejse med bus og metro ad anden rute, frem for at benytte de indsatte togbusser på den strækning klagerens periodekort dækkede.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2013-0250
Klagerens dankort afvist i billetautomat. Havde kun kontanter til at købe billet til 2 zoner, selvom hans rejse var over 3 zoner. Ingen fejl registreret på maskinen, hvorfor afvisning af dankort må bero på kortets beskaffenhed. Klageren skulle have kontaktet Metro Services kontrolrum, eller f.eks. købt billet vis SMS.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2013-0263
Klagerens rejsehjemmel blev kontrolleret tidligere på rejsen, hvor hun fik at vide at hendes billet alene var gyldig til Øresund station, men klageren valgte at fortsætte sin rejse efter denne station. Tilstrækkelig information på engelsk på billetautomaten.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2013-0292
Af hensyn til passagerer med periodekort kan være forskellige zoner ved det samme stoppested for forskellige buslinjer. Klagerens mors periodekort var dog ikke gyldig i den zone hun steg på. Zonen var påført standeren ved busstoppestedet hvor hun steg på bussen. Valgte at køre videre uanset vejledning om at klagerens billet alene var gyldig til zone X
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2013-0299
Turister havde modtaget vejledning om en rejse til Amagerstrand station i zone 03, men valgte at rejse videre til femøre station i zone 04.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2012-0353
Ændrede sin rejserute til arbejde grundet driftsforstyrrelser. Kom uden for sit periodekorts gyldighedsområde. Klageren medhold. Afvigende rute
18. februar 2013 Metro Klager medhold
Manglende zone på pensionistkort 2012-0232
Ændrede rejserute grundet forsinkelser
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2012-0112
Klageren rejste anden rute end sædvanlig og med bus i stedet for med tog.
18. september 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2012-0167
Rejste anden rute end den, som periodekort var købt til.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2012-0034
For få zoner. Uddannelseskort.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2011-0199
Ikke klippet nok zoner i busser. Undlod at foretage yderligere stempling ved omstigning til Metro. Spurgte chauffør. Dankort afvist, ikke nok kontanter
6. februar 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2011-0096
Forevist uddannelseskort, ikke gyldig til rejsestrækningen.
27. september 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2011-0041
Anvendt skolekort med for få zoner. Erhvervskort
28. juni 2011 BAT
Manglende zone på pensionistkort 2010-0278
Rejste med bus i stedet for tog.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2010-0009
S-tog medtog ikke passagerer. Klager valgte anden rejserute. Medhold.
28. juni 2010 Metro Klager medhold
Manglende zone på pensionistkort 2010-0064
Passager tog et andet tog end abonnementskort dækkede.
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2009-0120
Rejste med tog i stedet for bus.
7. december 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2009-0021
Ikke nok kontanter til at købe billet til hele rejsen Driftsforstyrrelser / forsinkelser (afvigende rute)
3. juni 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold