Gå til sidens indhold

Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0262
Klageren tastede ved en fejl startzonen på en 2-zoners mobilbillet som 3 i stedet for 2, som var den zone, hun rejste fra. Et flertal i ankenævnet fastholdt den kontrolafgift på 750 kr., klageren var blevet pålagt, da det beroede på hendes egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillings-flowet, og da den fejlagtige indtastning gav klageren mulighed for at rejse i zone 4, hvilket hun ikke havde kunnet med en 2-zoners billet fra zone 2. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren skulle rejse til DR-Byen st. i zone 1, og derfor havde betalt den rette pris for det antal zoner, hun rejste i.
14. juni 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0211
Klageren tastede ved en fejl startzonen på mobilbilletten som 3 i stedet for 31, og blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr., der blev fastholdt af et flertal i ankenævnet, da det beroede på klagerens egen fejl, at hun godkendte en forkert startzone i bestillingsflow'et, og grundet omgåelsesrisikoen. Et mindretal fandt, at det var uproblematisk at lægge til grund, at der var tale om en tastefejl, da klageren ikke havde kunnet nå fra zone 3 til zone 31 i det pågældende tidsrum, og ikke havde betalt for færre zoner, end hun rejste i.
12. april 2023 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0170
Klageren købte mobilbillet fra en forkert påstigningszone og efter, at han var steget ombord på bussen. Ikke medhold
8. februar 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2022-0066
Klageren manglede en zone på sin mobilbillet. Ikke medhold
12. september 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2021-0004
Klageren købte en 2-zoners sms-billet med startzone 01, men påbegyndte sin rejse i zone 02. Da sms-billetter skal købes til den startzone, hvor man faktisk påbegynder rejsen, blev han ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at kontrolafgiften i selve kontrolsituationen blev pålagt med rette, men ankenævnet fandt, at Movia skulle have frafaldet kontrolafgiften i sin efterfølgende behandling af sagen, da der i den konkrete situation ikke var nogen omgåelsesrisiko, og da billetten isoleret set var gyldig i den pågældende zone. KLAGEREN MEDHOLD
15. september 2021 Movia Klager medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2019-0260
Genoptagelsessag. Ankenævnet genoptog sagen og et flertal fastholdt kontrolafgiften til alle 4 passagerer, idet der på 4 mobilbilletter på klagerens telefon var købt 2 zoner til dem hver, selv om rejsen foregik i 3 zoner. Et mindretal fandt på baggrund af regeluklarhed om forbuddet mod sammenlægning af zoner på upersonlige billetter, at kontrolafgiften skulle frafaldes for 2 af passagererne. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2019-0199
Klageren havde købt en sms-billet fra en forkert startzone, men gjorde gældende, at den var gyldig til det antal zoner, hun havde rejst på tidspunktet for kontrollen. Nævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten var udstedt fra zone 01 og ikke var gyldig til zone 04, hvor kontrollen foregik.
11. december 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2019-0068
Kontrolafgift grundet manglende zone på mobilperiodekort.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2017-0256
Kontrolafgift grundet en zone for lidt på mobilpendlerkort. Klageren anvendte DOT Mobilapplikation til finde ud af hvilke zoner hun skulle købe, men hun kom ved en fejl til at vælge en rute som vidste zone 02 og 03 og købte zoner herefter, men rejste en anden rute som krævede zone 01 og 02.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2016-0290
Da rejsekortautomaten til optankning af rejsekort ikke virkede, købt hun istedet en mobilbillet. Billetten var dog købt med for få zoner. Rejsekortautomaten var ikke fejlbehæftet. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2013-0275
SMS-billet med startzone 01 ikke gyldig, idet billetten blev købt i zone 03 selvom klageren isoleret set havde gyldig billet til den zone, hvori han blev kontrolleret.
25. april 2017 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2016-0158
Klageren skrev Holbæk st. som startzone, hvilket var forkert.
6. december 2016 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2016-0075
Sms-billetten var købt til forkert startzone og klageren havde modtaget billetten efter påstigning. Klageren ikke medhold.
7. november 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2015-0175
Klageren havde ved en fejl trykket på det forkerte antal zoner på sin mobiltelefon. Klager ikke medhold.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2015-0007
Klageren bestilte sin mobilbillet via applikationen 1415 Hovedstaden i bilen på vej fra Malmø til Ørestad st., hvorved hendes mobilbillet gjaldt fra zone 04 i 2 zoner. Hun blev derfor pålagt en kontrolafgift i zone 02. Klageren ikke medhold, men Metro skulle godtgøre klagegebyret. Dissens.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2015-0025
Klagerens datter, som var fyldt 16 år, rejste på en mobilbillet til børn, manglede desuden 1 zone.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2014-0286
Klager manglede 1 zone på sin SMS-billet. Troede ikke han skulle medregne den zone han befandt sig i.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2014-0217
Et flertal i ankenævnet fandt ikke, at klageren havde løftet bevisbyrden for at være blevet fejlagtigt vejledt af en DSB-medarbejder. Dissens
21. november 2014 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2013-0099
Klagerens søn viste ikke billet ved kontrollen. Billetten var købt fra forkert startzone.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2012-0202
SMS-billet købt til forkert startzone.
3. december 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2012-0087
Klageren købt billetter efter udstedelse af kontrolafgiften og til for få zoner.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2012-0128
Forkert startzone på billetten. Mulighed for omgåelse af reglerne om at betale for hele rejsen.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 2012-0046
Mobilbillet bestilt fra forkert startzone
25. juni 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold