Gå til sidens indhold

Mobilbilletter applikation

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbilletter applikation 2020-0240
Klageren havde købt et mobilpendlerkort, og regnede med, at fordi han i sin telefons indstillinger havde trykket "Tillad notifikationer" under Midttrafiks app, at han ville modtage en notifikation, når pendlerkortet skulle fornyes. Imidlertid kræver det, at brugeren inde i selve Midttrafiks egen app trykker "Tillad meddelelser", for at være tilmeldt denne service. Klageren rejste på et pendlerkort, der var udløbet 8 dage forinden, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2017-0129
Mobilbillet var købt på Midttrafiks applikation, som ikke var gyldig i Arrivas tog.
19. september 2017 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2017-0063
Kontrolafgift nedsat til 125 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel. Klageren forsøgte at forny sit periodekort inden han skulle med metroen, men applikationen til fornyelse af periodekort var fejlbehæftet.
15. juni 2017 Metro Klager delvist medhold
Mobilbilletter applikation 2014-0224
Klageren købte et mobilklippekort men ventede ikke 5 minutter med at bestille klip på kortet, hvorfor bestillingen skete som en almindelig mobilbillet. Da klageren ikke gennemførte dette køb men fik den fejlagtige besked på mobilen om, at bestillingen var modtaget, og at billetten ville blive modtaget inden for kort tid, skulle Metro Service frafalde kontrolafgiften og klageren betale for billetten.
25. april 2017 Metro Klager delvist medhold
Mobilbilletter applikation 2015-0214
Klageren, som er voksen, købte via applikationen DOT -mobilbilletter en børnebillet som han betalte med sit mobilklippekort, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at stature, at fejlen skyldtes en teknisk fejl ved applikationen.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2015-0198
Klageren, som er voksen, købte via applikationen DOT -mobilbilletter en børnebillet, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift. Ikke godtgjort, at købet af børnebillet skyldtes en fejl i applikationen.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2015-0038
Klageren forsøgte inden påstigning at købe en mobilbillet på sit mobilklippekort via applikationen DOT mobilbilletter, han modtog aldrig billetten på sin telefon og betalte dermed heller ikke for sin rejse. Henset til, at klageren fik den fejlagtige besked på sin mobiltelefon, at bestillingen var modtaget og at billetten ville blive modtaget indenfor kort tid, samt beskeden ***betalingen gennemføres***, skulle Metro Service frafalde kontrolafgiften og klageren betale for billetten.
15. december 2015 Metro Klager medhold
Mobilbilletter applikation 2014-0148
Klageren modtog ikke billetten, selv om applikationen anførte, at bestillingen var modtaget og billetten ville blive udstedt inden for kort tid. Dette skete ikke, og klageren betalte aldrig for billetten. Ankenævnet anmodede parterne bag mobilbilletsystemet om at ændre den besked, som fejlagtigt gives til brugeren om, at billetten er i gang med at blive udstedt, således at brugeren får en mere nøjagtig besked om, hvorfor ekspeditionen ikke gennemføres.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2014-0257
Klageren bestilte en billet via 1415-applikation, men købet blev aldrig gennemført, og billetten blev ikke leveret, trods besked om, at den ville blive leveret inden for kort tid. Kontrolafgift pålagt med rette, men ankenævnet anmodede parterne bagmobilbilletsystemet om at ændre den besked, som fejlagtigt gives til brugeren om, at billetten er i gang med at blive udstedt, således at brugeren får en mere nøjagtig besked om, hvorfor ekspeditionen ikke kan gennemføres.
14. januar 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2014-0195
Klageren havde skiftet telefonnummer, efter at applikationen var installeret. Desuden skulle kreditkortnummer eller kodeord indtastes ved gennemførelse af købet af billet, hvilket ikke kunne antages at være sket.
19. december 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2014-0113
Klageren rejste med metroen den 28. februar 2014 fra arbejde og billetterede ved hjælp af mobilklippekort. I følge klageren valgte han zone, accepterede handelsbetingelser og modtog billet. Ved kontrol af klagerens rejsehjemmel åbnede han applikationen for at forevise billetten, men denne var nu ikke længere synlig. Ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2012-0425
Kunne ikke få ***Mobilbilletter***-app'en til at virke.
23. september 2013 Metro Klager medhold
Mobilbilletter applikation 2013-0159
Klageren kunne ikke dowloade mobilbillet-applikation. Kunne have købt tilkøbsbillet på anden vis, inden hun kørte ind i zone, som periodekortet ikke dækkede.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2012-0421
Manglende billet på grund af applikation, som skulle opdateres.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter applikation 2012-0265
Mobilbillet via applikation ikke modtaget inden påstigning.
19. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold