Gå til sidens indhold

Refusion som følge af forsinkelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Refusion som følge af forsinkelser 23-0321

Et flertal i ankenævnet fandt ikke grundlag for, at Sydtrafik Flextrafik skulle godtgøre klagerens udgifter til togbilletter, som følge af at han ikke nåede sin færge med den taxa, han havde bestilt. Ankenævnet udtalte blandt andet: "Men som følge af at færgen havde planmæssig afgang kl. 20:05, og seneste mødetid for passageren var 15 minutter før, kl. 19:50, ville klageren selv med flexbilens rettidige ankomst til færgelejet 20:05 være forsinket både i forhold til færgens afgang og i hvert fald i forhold til mødetiden kl. 19:50. Herefter finder vi, at der foreligger en sådan grad af egen skyld hos klageren, der selv havde fastsat tidspunktet kl. 20:05 for Flexbilens ”seneste ankomst” til færgelejet, at Sydtrafik Flextrafik ikke er forpligtet til at godtgøre klagerens merudgift på 212 kr. til DSB-Ungbilletter fra Sønderborg til Odense. Vi kan ikke lægge til grund, at klageren i strid med de interne instrukser i Sydtrafik skulle have fået oplyst, at han ville kunne komme gratis til Odense, hvis han ikke nåede færgen."

7. februar 2024 Sydtrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion som følge af forsinkelser 23-0111

Klageren ønsker beløbene godtgjort af Neptunbus, fordi Neptun-bussen fra Malmø først afgik 1 time senere end den angivne planmæssige afgang, hvilket gjorde, at hun ikke nåede sin videre togforbindelse fra Kbh. H til Odense, og derfor måtte købe en ny togbillet til 312 kr. Indklagede afviser kravet

18. oktober 2023 Neptunbus APS Trafikvirksomheden medhold
Refusion som følge af forsinkelser 23-0111
Klageren rejste med Neptunbus fra Malmø Lufthavn til København, hvorfra hun skulle videre med tog til Odense, som hun havde købt en Orangebillet til. Bussen ventede på et forsinket fly og afgik 39 minutter senere end oplyst på tidsplanen. Kunden accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med køb af billet hos Neptunbus, hvor det står anført, at bussens afgangstider fra Malmø er omtrentlige, da bussen venter på eventuelt forsinkede flys ankomst. Klageren nåede ikke sit tog i København og måtte købe en ny togbillet, og hun bad Neptunbus om at godtgøre togbilletten og Neptunbusbilletten, hvilket Neptunbus afviste. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at omgøre denne afgørelse, da kunden gøres opmærksom på, at tiderne er omtrentlige, og da klageren havde planlagt den videre rejse fra København med for lille en tidsmargin til uforudsete hændelser. Ankenævnet anbefalede Neptunbus om at tydeliggøre, at tiderne fra Malmø er omtrentlige, så kunderne kan planlægge deres videre rejse på et fuldt oplyst grundlag.
11. oktober 2023 Neptunbus APS Trafikvirksomheden medhold
Refusion som følge af forsinkelser 23-0208
Klageren var til Folkemøde på Bornholm og skulle fra Allinge med busnummer 7. forinden havde han købt en billet til 75 kr., men da bussen ikke kom, anmodede han BAT om at få refunderet beløbet, hvilket de ikke ville, da bussen var kørt om end med forsinkelse, og da det står på selve billetten, at den ikke kan refunderes. Ankenævnet gav klageren medhold, da BAT ikke havde godtgjort med GPS, at bussen rent faktisk var afgået fra Allinge. Det var i en sådan situation uden betydning, at det står på billetten, at den ikke refunderes.
11. oktober 2023 BAT Klager medhold
Refusion som følge af forsinkelser 2019-0184
Letbanen blev akut aflyst, og klageren kom for sent til sin videre togforbindelse og måtte købe ny togbillet, som hun anmodede Midttrafik om at godtgøre. Et flertal i nævnet fandt, at når klageren havde købt en ikke-refunderbar Orange Billet, var hun forpligtet til at have beregnet mere tid til uforudsete hændelser, hvorfor hun ikke kunne få refunderet købet af den nye billet. Et mindretal fandt, at Midttrafik skulle have refunderet Orange Billetten, som var blevet uanvendelig på grund af forsinkelsen hos Midttrafik.
11. december 2019 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion som følge af forsinkelser 2018-0180
Klageren ønskede refusion for forsinkelse på 2 timer. Forsinkelsen opstod undervejs på rejsen. Busselskaber er efter forordningen ikke forpligtet til at godtgøre passagererne for forsinkelse, der er opstået undervejs.
31. oktober 2018 Flixbus Trafikvirksomheden medhold
Refusion som følge af forsinkelser 2017-0221
Klageren rejste fra Berlin til København via bus, men da der ikke var plads til bussen ombord på færgen mellem Rostock og Gedser, måtte bussen i stedet køre til Puttgarden for at tage Færgen til Rødby i stedet for. Dette medførte en forsinkelse på 4 timer.
21. december 2017 Abildskou Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion som følge af forsinkelser 2015-0186
Krav om refundering af busbillet, som klageren ikke benyttede og erstatning for køb af togbilletter, da bussen ifølge klagerne ikke kom. Deres forklaring blev ikke taget til følge, da bussens køreskive viste, at bussen var ankommet til tiden og havde indscannet 12 andre passagerer ombord.
23. februar 2016 Abildskou Trafikvirksomheden medhold
Refusion som følge af forsinkelser 2014-0311
Efter ordlyden på billetten, som var købt i et DSB Billetsalg, havde DSB solgt klageren og dennes ledsager en samlet rejse med tog og færge til i alt 391 kr. pr. person fra København H til Ærø. Det er ankenævnets opfattelse, at DSB over for klageren agerede også på vegne færgeselskabet ved at sælge en samlet billet til tog og færge. Herefter kan klageren rette sit krav mod DSB, som vil have mulighed for efterfølgende at gøre regres mod færgeselskabet. Hverken DSB’s rejseregler eller reglerne i EU’s Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 giver passagerer ret til erstatning ved forsinkelse med planlagte tilslutningsrejser med andre transportmidler. Spørgsmålet er herefter, om DSB efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler skal kompensere klageren. Som følge af de fejlrapporterede sejltider oplevede klageren, at toget ikke passede med færgen, hvorfor han kom 1 ½ time senere frem til destinationen og måtte tage tidligere derfra end planlagt. Klageren har således ikke dokumenteret at have lidt noget økonomisk tab, hvorfor der ikke i er-statningsretlig henseende er grundlag for at, DSB skal kompensere ham med 782 kr., som kravet andrager. Imidlertid finder ankenævnet, at DSB skal kompensere klageren og rejseledsageren med et for-holdsmæssigt afslag som følge af den opståede forlængelse af rejsetiderne og forkortelse af op-holdet på kurset. Kompensationen fastsættes skønsmæssigt til 150 kr. til dem hver, i alt 300 kr. Da klageren har fået delvist medhold i klagen tilbagebetales klagegebyret. Da DSB i det væsentlige har fået medhold, skal DSB ikke betale 10.000 kr. for delvist tabt sag i ankenævnet.
4. maj 2014 DSB Fjern- og Regionaltog Klager delvist medhold