Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2017-0213
21. december 2017
Klageren havde i en automat købt billet til 2 zoner, men medtog en kreditkortkvittering fra den forrige passagers afviste køb i stedet for billetten.
Rejsekort
2017-0134
21. december 2017
Klageren foretog ikke check-ind af sit rejsekort straks efter indstigning i bussen, da han ville lægge sine tasker først.
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort
2017-0181
21. december 2017
Klageren foreviste ved kontrol en kreditkortkvittering, i stedet for sit Jojo-kort samt "laddningskvitto", da han havde glemt disse derhjemme.
Principielle spørgsmål
2017-0179
21. december 2017
Klageren og dennes ægtefælle havde hver en billet til 2 zoner til en rejse i 3 zoner. De manglede derfor hver 1 zone og blev ved kontrol pålagt kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at zonerne skulle lægges sammen, således at den ene kontrolafgift skulle frafaldes.
Rejsekort
2017-0191
21. december 2017
Klageren og 2 medrejsende rejste på et rejsekort anonymt. Der var ikke penge nok på kortet til at checke alle 3 ind, hvorfor kun 2 blev checket ind. Klageren fyldte herefter penge på rejsekortet og checkede ind på en almindelig skander. Eftersom der var gået et vist stykke tid havde standeren registreret det sidste check-ind som et skifte-check ind hvorfor den ene rejsende ikke var checket ind på kortet.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0205
21. december 2017
Klagerens søn rejste sammen med hans ven på et voksen rejsekort, men checkede 2 børn ind i stedet for 2 voksne.
Rejsekort
2017-0182
21. december 2017
Klageren afmeldte sin gamle tank-op-aftale og bestilte en ny med ændrede kreditkortoplysninger. Aftalen skulle aktiveres inden 30 dage for at træde i kraft. Han fik ikke gjort dette, og kunne derfor ikke checke ind, men rejste alligevel.
Kontrolafgift
2017-0211
21. december 2017
Klageren havde et periodekort, men skulle rejse længere end dette gjaldt. Hun forsøgte at købe en tillægsbillet i bussen, men da hun var nødt til at ændre sine betalingsoplysninger først fordi hun havde fået et ny betalingskort, havde hun ikke nået at købe den ved kontrollen. Hun mente at det var hendes hjerneskade der var skyld i at hun havde glemt at ændre i app'en.
2017-0203
21. december 2017
Klageren havde et periodekort, men rejste i en zone uden for periodekortet uden nogen tillægsbillet.
Rejsekort
2017-0194
21. december 2017
Klageren stod på bussen men blev mast ind midt i bussen hvor hun ikke kunne nå en rejsekortlæser. Hun fik checket ind 1 minut senere, men der var kontrolløren stået på.
Kontrolafgift
2017-0186
21. december 2017
SMS-billet købt efter ombordstigning.
2017-0225
21. december 2017
Klageren rejste på et periodekort men manglede en zone, fordi hun tog en anden rute hjem end hun plejede.
Principielle spørgsmål
2017-0218
21. december 2017
Klageren søgte indsigt i alle registrerede oplysninger om ham i forbindelse med hans brug af rejsekort. DSB besvarede hans anmodning, men klageren fandt ikke svaret fyldestgørende.
Rejsekort
2017-0223
21. december 2017
De var 3 rejsende men kun 1 var checket ind på rejsekortet.
2017-0224
21. december 2017
Klageren troede at han havde foretaget korrekt check-ind men det var ikke registreret i systemet.
Refusion
2017-0221
21. december 2017
Klageren rejste fra Berlin til København via bus, men da der ikke var plads til bussen ombord på færgen mellem Rostock og Gedser, måtte bussen i stedet køre til Puttgarden for at tage Færgen til Rødby i stedet for. Dette medførte en forsinkelse på 4 timer.
Ikke vist kort/billet
2017-0227
21. december 2017
Klageren der ikke er dansk-talende købte 2 billetter i en billetautomat, men kortet blev afvist, så der kun udkom en kvittering og ingen billet. På kvitteringen var det kun på dansk angivet at kortet var blevet afvist.
Kontrolafgift
2017-0234
21. december 2017
Kontrolafgift for manglende mobilbillet grundet ukorrekt indtastning.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0231
21. december 2017
Klageren troede han havde købt en almindelig billet men han var i stedet for kommet til at købe en orange billet, som i modsætning til almindelige billetter ikke gælder i metroen.
Kontrolafgift
2017-0239
21. december 2017
Klageren manglede en zone på sin billet.
2017-0247
21. december 2017
Klageren havde ved en fejl medtaget en tidligere kundes kvittering i stedet for hans egen og hans 2 medpassagerers billet.
Rejsekort
2017-0257
21. december 2017
De rejste 2 personer på 1 rejsekort. Standeren de checkede ind på var i gang med at blive opdateret, hvorfor skærmen var helt hvid og de derfor ikke kunne se hvor mange de checkede ind. De lavede efterfølgende et skifte-check-ind på en almindelig stader. Ved kontrollen var kun den ene af dem checket ind.
Kontrolafgift
2017-0112
09. november 2017
Manglende forevisning af mobilbillet.
Rejsekort
2017-0113
09. november 2017
Klageren foretog ikke check ind straks efter påstigning på bussen.
Kontrolafgift
2017-0163
09. november 2017
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 28. maj 2017 efter kl. 21 ikke forevise gyldig rejse-hjemmel, da hans 72-timers billet købt i en DSB-automat var udløbet kl. 17:00, og han ikke havde anden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.
2017-0171
09. november 2017
Havde periodekort til zone 01 + 03, men rejste i zone 02.
Rejsekort
2017-0156
09. november 2017
Manglende check ind på rejsekort anonymt grundet for lav saldo til forudbetalingen for to rej-sende. Af informationen på www.rejsekort.dk vedrørende forudbetaling på rejsekort anonymt fremgår det ikke tilstrækkeligt tydeligt, at der kræves en forudbetaling på 70 kr. per voksne rejsende. Parterne bag rejsekort anbefales at tydeliggøre dette.
2017-0172
09. november 2017
Fik kontrolafgift pga. manglende registrering af check-ind. Klageren var sikker på, at der blev foretaget check ind.
Kontrolafgift
2017-0173
09. november 2017
Manglede zone på sit periodekort. Hun havde zone 01, 02, 08, 32, 43, 54, 66 og 76, men rejste og blev kontrolleret i zone 03 og 04, hvor hendes periodekort ikke gjaldt.
Rejsekort
2017-0192
09. november 2017
Klageren havde ikke foretaget korrekt check ind på rejsekort. Herudover vedrører klageren stewardens manglende forevisning af ID samt sagsbehandling i Metro Service.
Kontrolafgift
2017-0208
09. november 2017
Klageren kunne ved kontrollen ikke finde sin billet. Hun fik tilstrækkelig tid til at lede efter denne, men opgav at lede, da hun ikke kunne finde den. Efterfølgende fandt hun billetten i sin bog og indsendte denne. Klagerens efterfølgende indsendelse af en kopi af en upersonlig billet kan efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun foreviste gyldig rejsehjemmel ved kontrollen og kan derfor ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0229
09. november 2017
Rejste på sin mors personlige rejsekort.
Rejsekort
2017-0210
09. november 2017
Klageren foretog ved en fejl et check ud i stedet for et skifte check ind.
Kontrolafgift
2017-0196
09. november 2017
To ægtepar rejste sammen på ferie i København. På deres vej ud til lufthavnen, købte de 4 billetter, men med tog én billet som gældende for fire rejsende fra automaten. Ankenævnet lægger blandt andet til grund, at klagerne ikke undersøgte billetten nøjere og derfor ikke sikrede sig, at det købte svarede til det udleverede, således som det fremgår af de landsdækkende rejseregler.
2017-0143
09. november 2017
Kontrolafgift for manglende zone på tillægsbillet til periodekort.
2017-0098
09. november 2017
Klagerens datter fik en kontrolafgift der var pålagt med rette, da hun ikke kunne forevise rejsehjemmel. Metro skal frafalde de to rykkergebyrgere, da de blev sendt til klagerens datter som var mindreårig og ikke klageren.
Rejsekort
2017-0133
09. november 2017
Rejst på rejsekort anonymt indstillet til kundetypen "barn" samt to rykkergebyrer på i alt 200 kr.
2017-0177
09. november 2017
Klageren troede, at der automatisk skete check ind, når hun tankede sit rejsekort op. Der skete ikke check-ind, hvorfor klageren fik en kontrolafgift.
Kontrolafgift
2017-0151
09. november 2017
Klageren havde ikke modtaget sin mobilbillet ved påstigning på bussen, da han var i tvivl om den rette zone. Dissens.
Rejsekort
2017-0185
09. november 2017
Forsøgte at foretage check-ind af to personer og troede, at beskeden på displayet om for lav saldo og dermed manglende check-ind kun gjaldt passager nr. 2.
Ingen billet
2017-0150
09. november 2017
Klageren medtog kun sin cykelbillet fra automaten og ikke billetten til sig selv.
Rejsekort
2017-0146
09. november 2017
Der blev kun tjekket 1 person ind på rejsekort anonymt, men da de var 2 rejsende modtog de en kontrolafgift. Ifølge klageren blev kontrolafgiften ikke udstedt til den rette passager.
Kontrolafgift
2017-0169
09. november 2017
Det Ungdomskort klageren fremviste var udløbet, hvorfor han modtog en kontrolafgift.
Rejst i spærretiden
2017-0158
09. november 2017
Rejste i spærretiden på pensionistkort. Ægtefællen oplyste at fejlen fra hans side skyldtes hans demens.
Ikke vist kort/billet
2017-0161
09. november 2017
Klagerens søn tjekkede ind, men kom ved en fejl til at tjekke ud igen med det samme uden at opdage det, hvorfor han senere modtog en kontrolafgift, da kortet ikke var tjekket ind. Klageren anmodede den 2. marts 2017 DSB om at annullere kontrolafgiften og anførte til støtte herfor, at der havde været foretaget et check ind, hvorfor kontrolafgiften måtte bero på en fejl. Den 13. marts 2017 nedskrev DSB kontrolafgiften til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. samt billet-tens pris på 25 kr., i alt 150 kr. De anførte, at klagerens søn ikke havde haft gyldig rejsehjemmel, idet der var foretaget et check ud umiddelbart efter check ind.
Kontrolafgift
2017-0162
09. november 2017
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betvivle, at det var klagerens søn, som rejste med metroen den pågældende dag, hvor han blev pålagt en kontrolafgift for rejse på en udløbet 24-timers billet. Den omstændighed, at der ved en fejl blev opkrævet et forkert beløb på 750 kr. fremfor 375 kr., medfører ikke, at selve grundlaget for kontrolafgiftens udstedelse er bortfaldet.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0165
09. november 2017
Rejste på klagerens brors personlige rejsekort.
Erstatningssager
2017-0036
09. november 2017
Krav om erstatning for reparation af en mobiltelefon – klageren blev ramt af en automatisk dør til venterummet på Danshøj st. og tabte her-ved sin mobiltelefon, hvis skærm gik i stykker