Afgørelser

Læs alle afgørelser fra ankenævnet.

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2017-0256
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet en zone for lidt på mobilpendlerkort. Klageren anvendte DOT Mobilapplikation til finde ud af hvilke zoner hun skulle købe, men hun kom ved en fejl til at vælge en rute som vidste zone 02 og 03 og købte zoner herefter, men rejste en anden rute som krævede zone 01 og 02.
Principielle spørgsmål
2017-0298
18. juni 2018
Spærring af 3 rejsekort efter flere tilfælde af undladt check ud på det ene rejsekort. Klageren havde flere gange glemt at checke ud på det ene rejsekort, spørgsmålet vedrørte om dette også berettigede spærring af de to andre rejsekort. Klageren krævede gratis oprettelse af to nye rejsekort magen til de to gamle der ikke havde været misbrugt. Derudover krævede han erstatning for øgede rejseudgifter og kompensation for besværet.
Kontrolafgift
2017-0301
18. juni 2018
2 kontrolafgifter, en til klageren som er voksen og en til dennes søn, for at mangle en zone på mobilbillet. Sagen har været genoptaget vedrørende spørgsmålet om man kan dele zoner således at zonerne på de to billetter lægges sammen så den ene har tilstrækkeligt antal zoner og derfor ikke kan pålægges en kontrolafgift eller om begge skal pålægges en kontrolafgift.
Ikke vist kort/billet
2018-0035
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren anførte at billetautomaten på stationen ikke virkede.
Kontrolafgift
2018-0026
18. juni 2018
To kontrolafgifter grundet udløbne billetter. Passagererne vidste ikke at billetterne havde et udløbstidspunkt. Den ene var nedskrevet til ekspeditionsgebyr på 125 kr. grundet særlige omstændigheder. Begge passagerer var turister.
Rejsekort
2018-0034
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende check ud standeren i stedet for check ind standeren da han skulle foretage sit skifte check ind.
2018-0036
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende en check ud stander i stedet for en check ind stander, da han skulle foretage sit skifte check ind.
Kontrolafgift
2017-0304
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet for få zoner. Klageren rejste sammen med en ven men kun klagerens kontrolafgift var til behandling. De havde hver en billet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner. Klageren anførte at det ikke var med vilje og at en af dem som minimum havde gyldig rejsehjemmel fordi de havde 4 zoner i det hele.
Rykkergebyrer
2017-0308
18. juni 2018
2 betalingspåmindelser med hver et rykkergebyr på 100 kr. Klageren overholdt ikke betalingsfristen for kontrolafgiften og der blev derfor sendt en rykker som klageren dog påstår aldrig at have modtaget. Et par dage senere betalte hun kontrolafgiften men ikke rykkergebyret. Nogle dage senere modtog hun andet rykkergebyr men 8 dage efter at Metro Service havde udstedt det. Hun anførte derfor at hvis hun havde fået det første rykkergebyr ville det formentlig først være nået frem efter at hun havde betalt kontrolafgiften og hun mente derfor ikke hun skulle betale for de to rykkergebyrer.
2018-0033
18. juni 2018
Rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger pålagt i forbindelse med opkrævning af 300 kr. for optankning af klagerens rejsekort. Klageren påstod at han først blev gjort bekendt med kravet og rykkerskrivelserne da han modtog inkassovarslet på hans nye adresse. Han anførte at han ikke havde modtaget nogen mail og at han ikke længere boede på den gamle adresse hvor faktura og rykkergebyrer var blevet tilsendt. Han anførte desuden at han pga. ferie og travlhed ikke kunne gøre noget ved kravet før efter der var blevet pålagt inkassoomkostninger.
Rejsekort
2017-0290
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort anonymt. Klageren var overbevist om at hun var checket ind. Der havde tidligere været problemer med kortet.
Kontrolafgift
2017-0291
18. juni 2018
Kontrolafgift fordi klageren manglede zone 41 på sit abonnementskort. Klageren påstod at kontrolløren henvendte sig til hende allerede i zonen før zone 41 og sagde at det var zone 41 og at hun derfor blev pålagt en kontrolafgift, selvom hun havde rejsehjemmel. Ifølge kontrollørens data stod de først på i zone 41.
Rejsekort
2017-0307
18. juni 2018
Kontrolafgift for manglende registrering af check ind på rejsekort. Klageren var overbevist om at hun var checket ind.
Kontrolafgift
2018-0039
18. juni 2018
Kontrolafgift fordi passageren manglede en zone på sin billet. Hun påstod at en steward havde rådgivet hende i valget af antal zoner.
2018-0049
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet udløbet pensionistkort. Klageren foreviste et udløbet pensionistkort og hævdede at have glemt det nye derhjemme. Klageren købte et nyt pensionistkort senere samme dag og påstod at han havde haft gyldig rejsehjemmel.
Principielle spørgsmål
2018-0058
18. juni 2018
Klageren anmodede om at der blev taget stilling til hvorvidt der for unge mellem 16 og 18 år kan kræves voksenkontrolafgift og om der er tilstrækkelig information om dette.
Kontrolafgift
2018-0076
18. juni 2018
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klageren misforstod ringzonesystemet. På Metro Services hjemmeside stod at man pga. ringzonesystemet maksimalt skulle betale for 3 zoner i metroens system. Klageren havde periodekort til zone 01, 02 og 03 og troede derfor ikke at han skulle købe billet for at rejse i zone 04.
2018-0069
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet for få zoner på mobilbillet. Klageren skulle til at vælge zone 01 som startzone men opdagede at det var hendes startzone tidligere og at hendes startzone nu skulle være 42. Ifølge klageren kom hun herefter til at bestille 1 zone fra zone 42 i stedet for 4 zoner fra zone 42. Systemet accepterer dog ikke kun 1 zone hvorefter hun accepterede 2 zoner fra zone 42.
2018-0051
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet AB kort udløbet samt manglende billet. Klageren havde inden ombordstigning opdaget at hans AB kort var udløbet og forsøgte derfor at købe en billet af chaufføren men chaufføren havde ikke nok penge til at veksle for klageren. Chauffører er kun forpligtet til at veksle op til nærmeste hundrede. Klageren ville forny sit AB kort i bussen, men nåede det ikke inden kontrollen. Klageren anførte senere at chaufføren ikke ville lukke ham ud efter han fandt ud af at han ikke kunne veksle og at han skulle have grinet ad ham ved modtagelsen af kontrolafgiften.
2018-0070
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende zone på billet købt ombord på bus. Ifølge klageren havde han bedt chaufføren om en billet til lufthavnen og chaufføren havde givet ham billetten med den manglende zone. Det var for sent at indhente udtalelse fra chaufføren der efter over en måned ikke kunne huske det konkrete forløb men som udtalte at han fra det pågældende stoppested ville have udstedt en billet til 3 zoner hvis vedkommende skulle til Lufthavnen st.
Rejsekort
2018-0079
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Den ene passager havde holdt rejsekort op foran standeren to gange fordi de troede det var sådan man checkede to ind. Der var derfor kun checket en ind på rejsekortet hvorfor klageren modtog en kontrolafgift.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0043
18. juni 2018
Kontrolafgift for som voksen at rejse på børnebillet. Klageren troede at børnebilletten var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB Ung Kort. Han misforstod beskeden i DSBs app som anfører at man på Sjælland kan rejse på børnebillet hvis man har Ungdomskort. Misforståelsen beroede på at klageren troede af hans DSB Ung Kort var et Ungdomskort. Klageren anførte at han havde gjort det før uden at være blevet gjort opmærksom på det af kontrolpersonalet.
Refusion
2018-0084
18. juni 2018
Klageren anmodede om refusion af rejsens pris, da der lå afføring i elevatoren på Nørreport st. som han trådte i. Klageren skulle pga. sporarbejde skifte på Nørreport st. og ville tage elevatoren fordi han havde cykel med.
Kontrolafgift
2018-0090
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet en for få zoner. Klageren var stadig ombord på metroen da zonerne skiftede. Ifølge klageren henvendte kontrolløren sig til ham inden han de nåede sidste station før zoneskiftet. Ifølge klageren stod kontrolløren og diskuterede med klageren ind til zonen skiftede og han kunne pålægge ham en kontrolafgift. Klageren anførte at stewarden havde dårlig konduide.
2018-0085
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet modtaget efter påstigning. Movia skulle godtgøre klagers udgifter ved klage, da deres afgørelse var korrekt men deres begrundelse var mangelfuld.
Rejsekort
2018-0059
18. juni 2018
Manglende check ind af flere rejsende grundet for lav saldo på rejsekort.
Ikke vist kort/billet
2017-0306
20. april 2018
Klageren foreviste ikke nogen billet i kontrollen., da han ikke kunne finde den. Upersonlig billet indsendt efterfølgende.
Kontrolafgift
2017-0310
20. april 2018
Hun foreviste et udløbet periodekort samt en tillægsbillet.
Ikke vist kort/billet
2017-0289
20. april 2018
Manglende gyldig billet. Klageren gjorde gældende at han havde fået lov af chaufføren til at købe en mobilbillet efter påstigning. Ved kontrollen fremviste klager et rejsekort der ikke var checket ind. Klageren havde over for kontrolløren ikke oplyst at han havde fået tilladelse af chaufføren. Der var ikke registreret forsøg på køb af mobilbillet.
Rejst på forkert billet/kort
2017-0311
20. april 2018
Klageren som var voksen foreviste en børnebillet i stedet for en voksenbillet.
Ikke vist kort/billet
2018-0001
20. april 2018
Klageren foreviste ikke nogen billet. Klageren gjorde gældende at han foreviste en billet som var gyldig.
Kontrolafgift
2018-0016
20. april 2018
Klageren fremviste en udløbet billet. Han troede at han kunne købe billet om bord på metroen.
Rejsekort
2018-0005
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort. Klageren foretog et check ud i stedet for et skiftecheck ind. Klageren modtog godtgørelse for udgifterne til klagegebyret da det ikke kunne afvises at klageren havde følt sig nødsaget til at klage til ankenævnet fordi hun troede at der var fejl ved rejsekortsystemet.
Personale-adfærd
2018-0011
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort, idet klageren opfattede beskeden på standeren "check ud mangler", som en besked om at han skulle foretage et check ud, hvilket han gjorde. Stewarderne underrettede klageren om at de ville tilkalde politiet hvis ikke han foreviste ID og underskrev kvitteringen på kontrolafgiften.
Kontrolafgift
2018-0014
20. april 2018
Mobilbillet købt og modtaget efter påstigning.
2018-0019
20. april 2018
Manglende straksbillettering. Billet købt efter kontrollør steg på bussen.
2018-0038
20. april 2018
For få zoner på mobilbillet. Hun havde købt en mobilbillet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner.
2018-0060
20. april 2018
Mobilbillet købt efter påstigning og efter kontrolafgiften var blevet udstedt.
2018-0050
20. april 2018
Klageren fremviste en billet med for få zoner han havde købt i bussen. Han ville købe en ny billet da han skiftede fra bus til metro, men kunne ikke finde nogen billetautomat.
2018-0024
20. april 2018
For få zoner på mobilbillet. Klageren købte det rigtige antal zoner men med forkert startzone.
Rejsekort
2018-0055
20. april 2018
Manglende check ind på rejsekort grundet for lav saldo. Der var to gange via tank-op-aftale samme dag tanket 300 kr. op pr. gang på rejsekortet. Rejsekortet var indstillet således at der kun kunne foretages 2 optankninger af 300 kr. i døgnet.
Ikke vist kort/billet
2018-0020
20. april 2018
Ingen billet. De var to rejsende men medtog kun en billet fra automaten, hvorfor den ene passager blev pålagt en kontrolafgift. Bankudskrift for de to billetter indsendt efterfølgende.
Refusion
2018-0017
20. april 2018
Refusion af udgifter til ungdomskort. I praktikperioder kan man af uddannelsesstedet blive godkendt til et ekstra ungdomskort (praktikkort) og få dette udstedt gratis ved bestilling på Ungdomskortets Selvbetjeningsportal, hvis man har et ungdomskort for samme periode. Efter vejledning fra DSB troede klageren at hun ville modtage et praktikkort automatisk sammen med ungdomskortet.
Principielle spørgsmål
2017-0309
20. april 2018
Der var foretaget en optankning på klagerens rejsekort som efterfølgende ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. Der var pålagt rykkergebyrer, inkassogebyr, renter og inkassoomkostninger.
Refusion
2018-0004
20. april 2018
Rejse fra Ishøj til Aarhus. Ifølge klageren checkede hun ind på Ishøj st., men stod af på Dybbølsbro st. hvor hun glemte at checke rejsekortet ud mens hun på særskilt billet rejste med Kombardo-Ekspressen til Aarhus, hvor hun checkede sit rejsekort ind i en af Movias busser. Grundet klagerens manglende check ud på Dybbølsbro st. blev det foretagne check ind i Aarhus set som et skifte check ind, således at klageren blev opkrævet betaling for en rejse fra Ishøj st. til Aarhus.
Principielle spørgsmål
2017-0166
20. april 2018
Klagerens datter havde modtaget 2 kontrolafgifter samt en rykker for en tredje kontrolafgift. Klageren påstod at der ikke kunne udskrives kontrolafgifter til personer under 18 år, samt at det ikke var hende der var tilpligtet at betale kontrolafgifterne men i stedet datterens far, da hun havde bopæl hos ham på tidspunktet for kontrollen.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0010
20. april 2018
Kontrolafgift grundet manglende gyldig billet. Klageren foreviste en DSB Orange-billet ved kontrol i en bybus, men DSB Orange-billetter er ikke gyldig rejsehjemmel i busser.
Ikke vist kort/billet
2017-0283
19. februar 2018
Klageren modtog ikke sit ungdomskort til tiden men rejste alligevel to gange hvor han begge gange blev pålagt en kontrolafgift. Kontrolafgifterne blev efterfølgende nedsat til 125 kr. da kortet var gyldigt på tidspunktet for rejsen.
Kontrolafgift
2017-0297
19. februar 2018
Mobilbillet blev bestilt inden påstigning, men modtaget efter påstigning og inden kontrol.
Ikke vist kort/billet
2017-0305
19. februar 2018
En gruppe personer var alle sammen checket ind på det samme rejsekort, men 3 af gruppens medlemmer nåede ikke med ind i metroen inden dørene lukkede. De steg derfor på den næste metro, hvor de blev pålagt en kontrolafgift for manglende rejsehjemmel.