Gå til sidens indhold

Fejl på Rejsekortstander

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fejl på Rejsekortstander 2021-0153
Klageren fik en cykelkontrolafgiften for ikke at have checket sin cykel med ind på rejsekortet. Det kunne ikke lægges til grund, at check-ind-ekstra-standeren ikke virkede. Ikke medhold
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2021-0137
Kontrolafgift for manglende check-ind. Den omstændighed, at check-ind-standeren frøs, kunne ikke fritage klageren for at sikre sig gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet bemærkede, at der på påstigningsstationen findes flere check-ind-ekstra-standere såvel som rejsekortautomater, hvor klageren kunne have foretaget korrekt check-ind, samt at klageren, uanset at han vidste, at han selv og cyklen ikke var checket ind på rejsekortet, i strid med rejsereglerne steg på metroen uden forinden på anden vis at have sikret sig en gyldig billet. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2021-0046
Klageren gjorde gældende, at alle 3 standere var i uorden, og at hun ikke havde tid til at løbe ned i den anden ende af perronen. Ingen standere var fejlmeldte og klagerens Rejsekort virkede senere på rejsen, hvorfor dette heller ikke kunne være fejlbehæftet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
30. juni 2021 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2020-0147
Klageren hævdede, at han forgæves havde forsøgt at checke ind ved påstigning, hvilket chaufføren også havde hjulpet ham med uden held. En medpassager havde forsøgt at checke ham ind så sit kort, hvilket heller ikke virkede. Derefter gav chaufføren lov til, at klageren kørte med. Klageren blev ved efterfølgende kontrol pålagt en kontrolafgift. Vognmanden havde i forbindelse med klagerens efterfølgende klage over kontrolafgiften gennemset videoen fra bussen, der ifølge ham ikke understøttede klagerens forklaring. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det fremgik af log fra bussens check ind-stander, at der var foretaget check ind ved det pågældende stoppested og stoppestedet før og efter klagerens påstigning.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2020-0090
Klageren var ikke kommet i så god tid til stationen, at han kunne tage højde for uforudsete hændelser. Han steg ombord på toget uden billet efter forgæves at have forsøgt at tanke sit rejsekort op i automaten.
9. september 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2017-0257
De rejste 2 personer på 1 rejsekort. Standeren de checkede ind på var i gang med at blive opdateret, hvorfor skærmen var helt hvid og de derfor ikke kunne se hvor mange de checkede ind. De lavede efterfølgende et skifte-check-ind på en almindelig stader. Ved kontrollen var kun den ene af dem checket ind.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2016-0074
Manglede registrering af check-ind på rejsekort. ved klagerens forsøg på check-ind fik hun beskeden: ***Fejl på kortlæser***. Ikke medhold, da der var 5 andre check-ind muligheder.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2015-0160
Ankenævnet kan behandle sagen, uanset at klageren ikke har fremsat indsigelser mod kontrolafgiften over for Metro Service inden udløbet af klagefristen. Det er ankenævnets opfattelse, at klagesagsbehandlingen må sidestilles med den prøvelse som fogedretten kan foretage. Klageren gjorde gældende, at standeren skrev "god rejse". Det kan forekomme, at standeren ”fryser”, og at der står ”god rejse”, således at klageren derved får indtryk af, at han har checket ind. Men i den konkrete sag, hvor klageren ikke var opmærksom på lyden, idet han havde høretelefoner på, bør klageren være ekstra opmærksom på billedet på standeren, og at dette ikke ændrede sig, da klageren checkede sit rejsekort ind. Ankenævnets sekretariat har fra Rejsekort A/S fået oplyst, at en rejsekortstander i de tilfælde, hvor skærmen ”fryser”, ikke vil reagere på, at der holdes et rejsekort hen til standeren. Der vil således ikke komme lyden for korrekt check-ind. Forinden rejsekortet holdes hen til en virksom stander, vil der i øvrigt ikke være teksten ”god rejse”, som start på et korrekt check-ind. På den baggrund finder ankenævnet, at klageren selv må bære ansvaret for ikke at være korrekt checket ind, også selvom det skyldes tekniske fejl ved den stander, som han anvendte.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på Rejsekortstander 2015-0160
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klage først fremsendt efter Metros 14 dages klagefrist. Klagereren anførte at check-ind standeren var ***frosset***. Da Metro Service ikke havde undersøgt sagen, og da Rejsekort A/S oplyste ankenævnet, at standerne godt kunne fryse, kunne dette ikke udelukkes, og klagerens forklaring blev lagt til grund. Klageren bar ved forsøget på check-ind høretelefoner, hvorfor han burde have været særligt opmærksom på at skærmbilledet ikke ændrede sig på check-ind-standeren.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold