Gå til sidens indhold

Ikke registreret i Back Office / manglende check ind

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0326

Klageren glemte at checke ind på sit Rejsekort, da han skulle rejse med Metroen og hans pendlerkort var udløbet 2 dage forinden. Ifølge klageren bad stewarden ham om at oplyse CPR-nummer i andre passagerers påhør. Ankenævnet henstillede til, at Metro Service indskærper over for sine medarbejdere, at de overholder Metro Services egen instruks og ikke beder passagerer om at oplyse de sidste 4 cifre i CPR-nummeret, men fastholdt kontrolafgiften, da klageren rejste uden billet.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0203
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren, da check ind ikke var registreret i back office.
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0243
Klagerens Rejsekort var ikke checket ind ved kontrol, og kontrolafgiften blev fastholdt.
14. juni 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0039
Klageren var ikke checket ind på sit Rejsekort. Ankenævnet fandt, at klagerens anbringende om, at hun er neurodivergent, ikke kunne ændre på, at hun selv bar ansvaret for at være korrekt checket ind på Rejsekortet, før hun steg ombord på Metroen. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0104
Kontrolafgift for manglende check ind. Klageren havde tanket sit Rejsekort op og troede, at han var checket ind, da han steg på Metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, idet de lagde vægt på, at klageren før optankningen fik beskeden "Du kan ikke checke ind" på kortlæseren og endvidere i forbindelse med optankningen på Rejsekortautomaten blev gjort opmærksom på, at han skulle huske at foretage check ind. Ankenævnet fandt dog, at Metro Services svar til klageren i den indledende sagsbehandling havde været misvisende, hvor Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyret.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0123
Ifølge klageren kunne han ikke nå at checke ind, fordi han havde problemer med at betale for en optankning i Rejsekortautomaten. Ikke medhold
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2022-0048
Klageren havde ikke foretaget korrekt check-ind på sit rejsekort.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0135
Klageren var ikke checket ind på det foreviste rejsekort. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0072
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Det kunne ikke lægges til grund, at der havde været fejl på rejsekortudstyret. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0036
Der var ikke registreret et check-ind på rejsekortet. Klageren havde lige tanket op og mente at have hørt ok-lyden. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0075
Der var ikke registreret et check-ind på klagerens rejsekort. Ikke medhold
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2021-0047
Klagerens rejsekort var ikke registreret checket ind. Det kunne ikke lægges til grund, at klageren havde hørt lyde for korrekt check ind, da hverken standerne eller selve rejsekortet var defekt.
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0184
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Ikke medhold
5. maj 2021 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0199
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klageren ikke medhold
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0239
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klageren troende, at hun havde checket ind i forbindelse med, at hun tankede rejsekortet op i rejsekortautomaten. Der var imidlertid hverken registreret check-ind på rejsekortet eller i back-office. Ikke medhold
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0256
Klageren mente, at hun havde hørt lyden for korrekt check ind, selv om dette ikke var registreret i rejsekortsystemet. Hun gjorde videre gældende, at det måtte være en fejl i systemet, fordi hun en morgen var sprunget direkte på toget efter check ind, men der var registreret to check ind med 3 minutters mellemrum denne morgen. Ankenævnet afviste denne forklaring, da afgangstiderne og check ind-tiderne ikke underbyggede klagerens oplysninger, og ankenævnet anførte, at det kunne tænkes, at klageren enten havde været i tvivl, om hun var checket ind, og derfor havde checket ind igen på en anden stander 3 minutter senere, eller ubevidst var kommet for tæt på en kortlæser, mens hun ventede på toget.
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0228
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
9. december 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0145
Kontrolafgift for ikke at være checket ind på rejsekort.
28. oktober 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2020-0152
Klagerens hund var ikke checket ind på rejsekortet sammen med klageren. Data fra check-ind-standeren viste, at klagerens check-ind forsøg ikke var korrekt gennemført, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til hunden på 375 kr. Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da de ikke havde begrundet deres afgørelse i første instans korrekt.
28. oktober 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2019-0257
Klageren var ikke checket ind på sit rejsekort. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende registrering af check-ind på rejsekortet skyldtes fejl ved rejsekortautomaten, som var fuldt funktionsdygtig på det tidspunkt, hvor klageren lagde sit rejsekort i automaten for at overføre en optankning til kortet og for at checke-ind. Ikke medhold
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2015-0250
Klagerens rejsekort var ikke checket ind ved kontrol. DSB annullerede efterfølgende kontrolafgiften, fordi det var første gang, mod klagerens betaling af ekspeditionsgebyr for den manuelle behandling samt billettens ordinære pris. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at det manglende check ind skyldtes en defekt på materiellet, da check-ind standerne på stationen den pågældende dag har været benyttet af andre rejsende, og ifølge Back Office anvendte klageren efterfølgende sit rejsekort til check-ind, hvorfor kortet heller ikke var fejlbehæftet.DSB S-tog var berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af ekspeditionsgebyr på 125 kr. samt den ordinære billetpris på 24 kr., i alt 149 kr.
26. februar 2019 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2018-0029
Ifølge klageren var hun i tvivl om hun var checket korrekt ind på sit rejsekort og ville spørge kontrolløren, men han viftede hende bare ind i metroen, hvorefter han pålagde hende en kontrolafgift. Klageren kunne ikke dokumentere sin historie og der var mange andre check ind standere på stationen hun kunne have benyttet.
3. oktober 2018 Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2017-0307
Kontrolafgift for manglende registrering af check ind på rejsekort. Klageren var overbevist om at hun var checket ind.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2017-0009
Manglende check-ind.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 2017-0154
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind. Ifølge klageren hjalp en metrosteward hende med at checke ind, men dette kunne ikke bekræftes udfra de tekniske data fra rejsekortet.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold