Gå til sidens indhold

Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2017-0289
Manglende gyldig billet. Klageren gjorde gældende at han havde fået lov af chaufføren til at købe en mobilbillet efter påstigning. Ved kontrollen fremviste klager et rejsekort der ikke var checket ind. Klageren havde over for kontrolløren ikke oplyst at han havde fået tilladelse af chaufføren. Der var ikke registreret forsøg på køb af mobilbillet.
20. april 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2017-0131
Således som sagen herefter foreligger oplyst, har klageren ikke fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at buschaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ikke fik udstedt en korrekt billet til 3 zoner. Den omstændighed, at der gik ca. 4 uger, før chaufføren blev spurgt om antal zoner, indebærer i den konkrete sag ikke, at hans svar ikke kan tillægges betydning.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2013-0165
Klageren ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, idet han i kontrolsituationen ikke gjorde dette gældende.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2015-0164
Klageren, som var turist, rejste fra delezone 01/02 til Lufthavnen st. og fik i bussen udstedt en 2 zoners billet istedet for en 3 zoners billet. Ikke godtgjort, at chaufføren blev forespurgt om korrekt billettering.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0363
Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning på bussen, da denne ikke blev bekræftet inden for tidsrammen. Fik klageren lov til at stige ombord af chaufføren? Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0262
Klageren havde ikke SMS-billet, havde ifølge klagere fået lov af chaufføren til at stige på uden. Klager ikke på tilstrækkelig vis godtgjort, at han spurgte chaufføren, da han ikke gjorde dette gældende i kontrolsituationen.
14. januar 2015 Movia
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0165
Klagerens periodekort var gyldigt ved påstigning. Klagerens spørgsmål om bussen kørte til Ejby Industrivej burde chaufføren ikke opfatte som en direkte anmodning om at hjælpe med billettering. Dette skal passageren udtrykkeligt anmode om.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2014-0101
Der foreligger divergerende oplysninger fra parterne om, hvorvidt klageren spurgte chaufføren, om hun skulle stemple klippekortet. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger, finder ankenævnet imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at klageren har dokumenteret at have spurgt chaufføren, om hun skulle stemple, og at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens an-visninger til hende om at gå videre ned i bussen. Ankenævnet finder derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ved kontrollen foreviste et klippe-kort, som ikke var stemplet med tilstrækkeligt antal zoner.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2013-0190
Klageren søgte oplysninger om zoneantal for kort og billetter, men havde selv periodekort. Divergerende oplysninger om, hvad klageren spurgte chaufføren om. Klageren ikke løftet bevisbyrden for, at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren ikke fik korrekt billet.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2011-0114
Ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren.
6. februar 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2011-0175
For få zoner. Tilkøbsbillet ikke gyldig. Klageren oplyste ikke ved kontrol, at hun havde spurgt chaufføren.
5. december 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2010-0339
Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren om antal zoner.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold