Gå til sidens indhold

Systemfejl?

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Systemfejl? 23-0190
Ankenævnet fandt ikke grundlag for helt at annullere den nedsatte kontrolafgift på 125 kr., da det ikke kunne lægges til grund, at der var fejl på mobilbilletsystemet. Klagerens datter havde ikke opdateret appen, hvilket gjorde, at hun ved kontrollen ikke kunne åbne DOT-appen, hvorpå hun havde sit gyldige pendlerkort til zonerne 01 og 02. Eftersom stewarden ikke kunne se pendlerkortet, havde han ikke andet grundlag at pålægge kontrolafgiften på, end at DOT-appen ikke kunne åbnes, hvilket han noterede. Men selv om klagerens datter havde kunnet forevise pendlerkortet for stewarden, ville hun være blevet pålagt en kontrolafgift, fordi kortet ikke var gyldigt til de zoner, hvori hun rejste.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2022-0041
Klagerens datter havde godkendt betaling for mobilbilletten i Midttrafiks app ved at swipe i Apple Pay-appen, hvorefter hun modtog en kvittering i sin mobilbank hvor status stod som "godkendt". Ved en kontrol kunne hun dog ikke vise nogen mobilbillet, fordi der aldrig var blevet leveret nogen billet, og beløbet var kun reserveret til betaling fra hendes konto, men var aldrig blevet trukket. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, fordi datteren ikke havde sikret sig at have modtaget billetten inden påstigning.
15. december 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2021-0152
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klagerens billetkøb i DOT-appen var ikke gennemført, og hun fik beskeden "We received your order but we are waiting for the payment to be approved by the payment provider". Ankenævnet fasthold kontrolafgiften, da det mislykkede købsforsøg skyldtes, at der ikke var dækning for købet på klagerens betalingskort. Ikke medhold
15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2020-0078
Klageren downloadede ny DOT-app og steg om bord på toget. Derpå forsøgte hun forgæves at købe billet 5 gange, men fik fejlmeddelelser hver gang. Kontrolafgiften blev fastholdt af nævnet
9. september 2020 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2019-0094
Klagerens køb af mobilbillet gik grundet en teknisk fejl ikke igennem. Klageren gjorde gældende, at købsforsøget var gjort inden påstigning, men dette blev ikke understøttet af de tekniske logs fra togafgangen. Ankenævnet udtalte videre: "Ankenævnet har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at heller ikke selv om det måtte bero på en teknisk fejl, der lå uden for klagerens ansvarsområde, at betalingen for mobilbilletten ikke gik igennem, foretog hun først købet 6 minutter efter ombordstigning og 1 minut inden kontrollen. Hun kunne derfor end ikke uden en teknisk fejl havde overholdt de fælles landsdækkende rejseregler om mobilbilletter som gyldig rejsehjemmel."
11. november 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2019-0162
Klageren havde ikke modtaget tillægsbilletten på mobilen og gjorde gældende, at der var en fejl i NETS, som gjorde det umuligt at gennemføre betalingen. Movia fremlagde dokumentation for, at andre havde kunnet købe billetter på det omhandlede tidspunkt og at klageren i mere end 400 tilfælde havde bestilt billetter, som ikke var blevet købt. Klageren ikke medhold.
30. oktober 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2017-0063

App'en til fornyelse af periodekort var fejlbehæftet. Kontrolafgiften var blevet nedsat til 125 kr., men ankenævnet annullerede den helt.

29. november 2018 Metro Klager medhold
Systemfejl? 2018-0042
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Klageren gjorde gældende at NETS var ude af drift, Movia bestred dette.
31. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2015-0151
Klageren blev pålagt en kontrolafgift. Hun modtog en fejlmeddelelsen ***Der kunne ikke oprettes forbindelse til serveren. Prøv igen*** ved opstart af applikationen DOT mobilbilletter, og kunne herefter ikke købe billet igennem appen. Det var overvejende sandsynligt at fejlen ikke beroede på forhold ved applikationen.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl? 2013-0055
SMS-billet købt og betalt, men aldrig modtaget på grund af systemfejl. Grundet bortfald af fortrydelsesret ved accept af køb, ville klageren være endt med at betale dobbelt for sin rejse, uden mulighed for efterfølgende refusion.
28. november 2013 Metro Klager medhold
Systemfejl? 2011-0188
SMS-system ude af drift. Undladt at undersøge sagen tilstrækkeligt. Klageren medhold.
26. marts 2012 Movia Klager medhold