Gå til sidens indhold

Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2020-0259
Klageren gjorde gældende, at hun havde søgt vejledning i 7/Eleven om zoner til rejsen, hvorefter sælgeren havde udstedt en billet til hende. Ved efterfølgende kontrol i bussen, manglede der en zone, og klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at det følger af officialprincippet, som er en forvaltningsretlig grundsætning, at myndigheden, der træffer afgørelse, skal tilvejebringe oplysninger, så der kan træffes en materielt korrekt afgørelse. Ved blot at skrive til klageren, at det ikke var muligt at "få bekræftet en eventuel fejl", har Movia ikke godtgjort at have søgt at tilvejebringe sådanne oplysninger fra klageren. Movia baserer desuden deres fastholdelse af kontrolafgiften i ankenævnet på, at klageren ikke har skaffet en erklæring fra DSB om fejl. Ankenævnet fandt, at Movia aldrig havde anmodet klageren om dette. Ankenævnet bemærkede, at Officialprincippet hører til de såkaldte garantiforskrifter, der indebærer, at hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst, kan afgørelsen tilsidesættes som ugyldig, eller sagen må genoptages, så de manglende undersøgelser kan blive foretaget. Men grundet den forløbne tid fra billetudstedelsen til klagen, fandt ankenævnet, at det var vanskeligt at antage, at Movia ville have fået et brugbart svar, hvis de havde undersøgt sagen. Ankenævnet bemærkede derudover, at ved en hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Movia, ville det være usandsynligt, at Movia ville kunne oplyse sagen, og ankenævnet fandt, at Movia skulle frafalde kontrolafgiften, men ikke skulle betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet.
12. marts 2021 Movia Klager medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2011-0107
Klageren spurgte på stationen, men startede sin rejse fra en anden zone.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2013-0458
Klageren manglede en zone. Klageren påstod at han af en metrosteward var blevet oplyst om, at 4 zoner var tilstrækkelig. Rejsen krævede dog 5 zoner. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2013-0358
Havde kun stemplet 2 x 2 zoner for to personer til en rejse, der krævede billet til 3 zoner pr. person. Klagerens oplysning om fejlagtig vejledning af en tekniker på stationen ikke verificeret, og dermed ikke lagt til grund ved sagens bedømmelse.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2013-0113
Klagerens oplysning om, at en ***automatguide*** havde hjulpet med billettering, blev ikke taget til følge.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2012-0344
Uomtvistet at klageren havde talt med steward, men divergerende forklaring om vejledningen. I det konkrete tilfælde førte bevisusikkerheden til, at klagerens forklaring ikke kunne afvises og sagsomkostningerne for ankenævnet blev ophævet. Klageren medhold.
18. februar 2013 Metro Klager medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2012-0170
Klageren ikke oplyst på hvilken station, han skulle være blevet fejlinformeret.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2012-0002
SMS-billet, Oplysning om vejledning af Moviamedarbejder udokumenteret.
25. juni 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2011-0193
Vejledt af DSB-ansat - ej dokumenteret
5. december 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2010-0290
Ikke lagt til grund, at klageren blev fejlinformeret.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2010-0035
Chauffør burde have hjulpet med korrekt billettering. Klageren medhold.
28. juni 2010 Movia Klager medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2009-0122
Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner
12. februar 2010 DSB S-tog
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2009-022
Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner.
12. februar 2010 DSB S-tog
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2009-0028
Buschauffør vejledte om antal klip, kontrolafgift annulleret.
30. juni 2009 DSB S-tog Klager medhold