Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende straks-check-ind 23-0276

Klageren skulle først sige farvel til en ven inden han orienterede sig i bussen for at checke ind.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0338

Rejsekort kunne ikke checkes ind grundet for lav saldo, og klageren havde ikke tanket op efter at have fået besked om dette ved det foregående check ud.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0215

Kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekort. Der var ikke registreret et check ind i Back-Office.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 24-0001

Klageren kunne ikke aktivere den nye pendlerperiode, som han havde købt til sit Rejsekort med Pendler Kombi, fordi saldoen på Rejsekortet var for lav til at checke ind. Da der altid kræves check ind, skrifte check ind og check ud for Rejsekort med Pendler Kombi, og da klageren fik besked på kortlæserens display om den lave saldo, fandt ankenævnet, at klageren selv bar ansvaret for, at han ikke kunne aktivere sin nye pendlerperiode.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 24-0019

Klageren og hans hustru medtog 2 rejseplaner fra DSB's billetautomat i ankomsthallen i lufthavnen i stedet for de billetter, som de lige havde købt, og ved kontrol i Metroen blev de derfor pålagt hver en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at hvis parret havde set på de papirlapper, som de medtog, burde det have stået klart for dem, at det ikke var de købte billetter. Disse medlemmer lagde vægt på, at der hverken fremgik pris, antal zoner eller tidsgyldig, som normalt fremgår af en billet, og endvidere stod der ”Rejseplan” og ikke ”billet” på papirlapperne. Et mindretal i ankenævnet fandt, at det ikke fremgik tydeligt af de printede rejseplaner, at disse ikke gjaldt som billetter, da dette ikke stod direkte anført noget sted på papirlapperne, som – uanset, at der øverst stod Rejseplan Københavns Lufthavn-Lyngby – havde udseende af billetter til parrets rejse. På denne baggrund, og da klageren havdegodtgjort at have foretaget et køb i DSB-billetautomaten svarende til prisen for to 5-zoners pensionistbilletter, fandt disse medlemmer i den helt konkrete sag, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende aktivering af ny periode på rejsekort pendler 23-0220

Klageren checke ikke ind i bussen, som krævet, og derved blev hendes nye pendlerperiode ikke aktiveret. Ikke medhold.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0342

Ifølge klageren var han i gang med at købe mobilbilletter til sig selv og sin hustru, da de steg ombord på Metroen. Imidlertid fremgik det af loggen for købet sammenholdt med Metroens dørrapport, at klageren i strid med rejsereglerne først havde påbegyndt købet efter, at Metroen havde forladt perronen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne, som parret var blevet pålagt.

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering 23-0346

Kontrolafgift for manglende straks-billettering. Klageren havde for lav saldo på sit Rejsekort til at checke ind, men gik alligevel ind i bussen og satte sig på et sæde. Da der var kontrollører ombord på bussen, rejste hun sig igen og gik op til chaufføren for at købe en billet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret i Back Office / manglende check ind 23-0347

Kontrolafgift for manglende check ind i Odense Letbane, hvor der skal checkes ind på perronen før påstigning. Ikke medhold

17. april 2024 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0357

Kontrolafgift for at bestille mobilbillet ombord på bussen efter afgang fra stoppestedet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0369

Klageren var ombord på bussen i ca. 6 minutter, før han købte en mobilbillet efter, at kontrollører var steget på bussen. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0379

Klageren steg ombord på bussen og satte sig i strid med rejsereglerne på et sæde, før hun checkede sit Rejsekort ind. Selv om hun checkede ind kun 6 sekunder efter bussen afgang fra stoppestedet, fastholdt ankenævnet den kontrolafgift, hun var blev pålagt i anledning af ikke at have checket ind straks, da hun steg på bussen.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Refusion som følge af forsinkelser 23-0321

Et flertal i ankenævnet fandt ikke grundlag for, at Sydtrafik Flextrafik skulle godtgøre klagerens udgifter til togbilletter, som følge af at han ikke nåede sin færge med den taxa, han havde bestilt. Ankenævnet udtalte blandt andet: "Men som følge af at færgen havde planmæssig afgang kl. 20:05, og seneste mødetid for passageren var 15 minutter før, kl. 19:50, ville klageren selv med flexbilens rettidige ankomst til færgelejet 20:05 være forsinket både i forhold til færgens afgang og i hvert fald i forhold til mødetiden kl. 19:50. Herefter finder vi, at der foreligger en sådan grad af egen skyld hos klageren, der selv havde fastsat tidspunktet kl. 20:05 for Flexbilens ”seneste ankomst” til færgelejet, at Sydtrafik Flextrafik ikke er forpligtet til at godtgøre klagerens merudgift på 212 kr. til DSB-Ungbilletter fra Sønderborg til Odense. Vi kan ikke lægge til grund, at klageren i strid med de interne instrukser i Sydtrafik skulle have fået oplyst, at han ville kunne komme gratis til Odense, hvis han ikke nåede færgen."

7. februar 2024 Sydtrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende straks-check-ind 23-0135

Klagerens påstand om, at hun slet ikke rejste med bussen, fordi hun havde for lav saldo til check ind, og derfor steg af med det samme, blev ikke taget til følge af ankenævnet. Saldoen på hendes kort var tilstrækkelig.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 23-0205

Klageren gjorde gældende, at hans telefon var løbet tør for strøm, men loggen viste, at han slet ikke havde gennemført billetkøbet, der i øvrigt skete 2 timer inden hans rejse.

7. februar 2024 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0206

Klageren sagde, at langsomt netværk var skyld i, at billetten først blev registreret som leveret til telefonen efter hans påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, eftersom bussen var i fart, da billetten blev leveret til telefonen.

7. februar 2024 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende straks-check-ind 23-0152

Klagerens søn checkede ind 21 sekunder efter bussens ankomst til stoppestedet og gik først forbi chaufføren uden at checke ind.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 23-0293

Klageren og ægtefællen fra England havde købt billetter for at rejse med S-tog og Metro. Undervejs i skiftet mellem tog og Metro, blev ægtefællerne væk fra hinanden på vej til lufthavnen. Klageren holdt ikke billetten, og han blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt, fordi der var tale om en upersonlig billet, der kun er gyldig for ihændehaveren.

7. februar 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0295

Klageren havde rejse på sit Rejsekort om formiddagen, hvor saldoen blev for lav til check ind. Han tankede ikke Rejsekort op, inden han skulle rejse om eftermiddagen. Han havde DOT-appen, men troede ikke den gjaldt i busser. Han havde ingen kontanter til at købe billet hos chaufføren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 23-0314

Klageren mistede sin billet undervejs på rejsen. Kontrolafgiften blev fastholdt, da kvittering for køb af en upersonlig billet, ikke kan fungere som rejsehjemmel.

7. februar 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Glemt at checke ind / Kunne ikke huske om der var checket ind 23-0328

Klageren var træt og glemte at checke ind.

7. februar 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Fejlberegning af rejsens pris 23-0327

Klageren ønskede, at hans rejse blev beregnet til en lavere pris, svarende til rejse inden for transittid, da forsinkelser med busserne var skyld i, at han ikke kunne følge sin planlagte rejseplan. Ankenævnet fastholdt, at rejserne skulle beregnes som separate rejser.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejsegaranti og Rejsetidsgaranti 23-0329

Klageren rejste på en Rejsetidsgarantibillet, som DSB havde udstedt fra en tidligere rejse med forsinkelser. Der opstod forsinkelser på den konkrete rejse, og klageren fik udstedt endnu en Rejsetidsgarantibillet, men klageren ønskede, at DSB skulle udstede en yderligere Rejsetidsgarantibillet, i stedet for den hun havde forspildt på den forsinkede rejse. Ankenævnet gav DSB medhold i deres afvisning af klagerens krav.

7. februar 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Orangebillet 23-0300

Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig til rejse med Metro. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og fandt ikke grundlag for at statuere, at klageren ikke havde fået udleveret kontroafgiften, som han gjorde gældende.

7. februar 2024 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Ukategoriseret 23-0275

Klageren og hans kæreste, som begge bor i Ringsted og studerer i København, havde ikke krav på at få tilføjet zone 03 til deres Ungdomskort, da befordringsrabat til periodekort (Ungdomskort) til studerende ved videregående uddannelser gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb. Da normalprisen for et periodekort med zone 03 mellem parrets bopæl og deres uddannelsessteder er dyrere end normalprisen uden zone 03, kunne de ikke få medhold i deres krav.

7. februar 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold