Gå til sidens indhold

Manglende zone på periodekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende zone på periodekort 23-0226
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0125
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for at rejse uden for pendlerkortets zoneområde. Klageren var selv ansvarlig for at undersøge sit pendlerkorts gyldighedsområde.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0045
Klageren troede fejlagtigt, at det "med Metro" betød, at han kunne rejse på sit pendlerkort i hele Metroens område (zone 1 - 4) uanset, at han kun havde zone 1 og 2 på sit pendlerkort. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for manglende zone på pendlerkortet, da det var oplyst tilstrækkelig tydeligt i købsflowet, at "Med Metro" betød "Adgang til alle metrolinjer indenfor kortets gyldighedsområde" ligesom det stod oplyst på selve pendlerkortet, hvilket zoner det var gyldigt til. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0235
Klageren havde købt et pendlerkort til 6 i stedet for 7 zoner, og dette var ikke gyldigt i zone 01, hvor han blev kontrolleret. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved indtastning af til- og fradestinationerne fik vist tre forskellige rute- og zonemuligheder, idet rejsen kan foretages ad forskellige ruter, der ikke kræver det samme antal zoner eller zonenumre. Der blev allerede på det første billede efter indtastning af destinationerne vist pendlerkort på hen-holdsvis 6 og 7 zoner og med angivelse af de specifikke zonenumre, som det respektive produkt omfattede. Her valgte klageren det billigste pendlerområde med det færreste antal zoner, hvor zone 01 ikke var inkluderet. Ankenævnet bemærker, at de specifikke zoner igen blev vist, når kunden gik videre i bestillings-flow’et ved at klikke på ”Vælg rute”, hvilket var påkrævet for at gå videre i købsprocessen. Her kunne klageren se, at zone 01 ikke var nævnt som en af de 6 zoner, pendlerkortet omfattede. Hvis klageren havde tastet på ”Se ruteforslag”, ville han have kunnet se, at turen til Høje Taastrup i tilfældet med de 6 zoner foregik via Tårnby st., hvorfra toget til Høje Tastrup afgik. Efter ankenævnets opfattelse fremgik zoneforskellen på de tre pendlerkort med tilstrækkelig tydelighed. Herefter beroede den begåede fejl ved valg af pendlerkort på klagerens eget forhold, og Movia er ikke ansvarlig for klagerens manglende gyldige rejsehjemmel til zone 01. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Da der er stor omgåelsesrisiko ved at skulle acceptere kundens rejse på et periodekort uden de korrekte zoner, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Ankenævnet noterer sig, at klageren efter kontrolafgiftens udstedelse købte det korrekte pendler-kort, og ankenævnet går derfor ud fra, at klageren i muligt omfang har fået refunderet det tidligere korts ubenyttede datoer."
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0245
Kontrolafgift for at rejse fra zone 30 på pendlerkort, som kun var gyldigt til zonerne 01 og 02. Ikke medhold
12. april 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0062
Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden for pendlerkortets zoner. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at klageren spurgte kontrollørerne, før han steg på bussen, idet kontrollørerne først steg på bussen 3 stoppesteder senere.
15. juni 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2022-0005
Klageren havde valgt at købe et pendlerkort til kun 7 zoner, der ikke omfattede zone 01, hvori hun rejste, i stedet for det dyrere pendlerkort til 8 zoner inkl. zone 01. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da det var vist tilstrækkeligt tydeligt i købsflow'et, hvilke zoner, kunden køber, men da Metro Service havde begrundet deres kontrolafgift med, at klageren manglede zone 03 på sit peridekort, skulle de godtgøre klagerens udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr., da det ikke kunne afvises, at den fejlagtige begrundelse var årsag til, at klageren havde anket sagen.
8. februar 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0268
Skånetrafiksens pendlerkort kan udlånes, men var ikke gyldigt i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens oplysning om, at hun var blevet fejlagtigt vejledt om kortets gyldighed, var udokumenteret og kunne ikke føre til, at hun ikke skulle pålægges en kontrolafgift.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2021-0001
Kontrolafgift for manglende zone på pendlerkort. Ifølge klageren vidste hun ikke, at hun var rejst uden for pendlerkortets zoneområde. Ikke medhold
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2020-0212
Klagerens pendlerkort var ikke gyldigt til zonerne 03 og 04, og han havde endvidere ikke metrotillæg til pendlerkortet, da han rejste med metroen fra Nørreport st. til Lufthavnen st., som ligger i zone 04. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for rejse i zone 04 uden billet.
9. december 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2019-0160
Klageren måtte på grund af strejke omlægge sin sædvanlige rejserute. Hun kunne ikke med rette forvente, at hendes periodekort gjaldt til den væsentligt ændrede rejserute. DISSENS
30. oktober 2019 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende zone på periodekort 2019-0075
Kontrolafgift grundet rejse i zone uden for rejsekort pendlers gyldighedsområde.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0269
Kontrolafgift grundet rejse i en zone, hvortil hendes periodekort ikke var gyldigt. Klageren ønsker, at hun måtte omlægge den vanlige rejse grundet strejke hos DSB.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0214
Kontrolafgift grundet rejse uden for gyldig zone på periodekort. Trafikvirksomhed medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0203
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Klageren misforstod zonesystemet. Klageren foreviste ved kontrollen et periodekort gældende til zone 01, 02, 30, 41, 51, 61 og 71, men ikke zone 04, hvor kontrollen foregik. Ved køb af periodekortkort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet, og som passageren har oplyst ved køb af kortet. Det er derfor hverken antallet af zoner eller størrelsen på selve zonenummeret, der er afgørende for, hvortil periodekortet er gyldigt, hvis kortets zoner ikke dækker den aktuelle rejserute, men derimod de specifikke zoner. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2018-0099
Kontrolafgift grundet en manglende zone på periodekort. Klageren havde fået hjælp både af medarbejderen i 7-Eleven hvor hun købte kortet men også telefonisk af en DSB medarbejder.
3. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0291
Kontrolafgift fordi klageren manglede zone 41 på sit abonnementskort. Klageren påstod at kontrolløren henvendte sig til hende allerede i zonen før zone 41 og sagde at det var zone 41 og at hun derfor blev pålagt en kontrolafgift, selvom hun havde rejsehjemmel. Ifølge kontrollørens data stod de først på i zone 41.
18. juni 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0225
Klageren rejste på et periodekort men manglede en zone, fordi hun tog en anden rute hjem end hun plejede.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0173
Manglede zone på sit periodekort. Hun havde zone 01, 02, 08, 32, 43, 54, 66 og 76, men rejste og blev kontrolleret i zone 03 og 04, hvor hendes periodekort ikke gjaldt.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0028
Klageren manglede en zone på sit periodekort. Stoppestedet var flyttet 100 m., hvorfor klageren troede, at hun steg på i en gyldig zone. Klageren fik ikke medhold, blandt andet fordi, at der på det midlertidige stoppested var opsat en tavle, hvoraf det fremgik, at stoppestedet var i zone 30.
19. september 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0116
Kontrolafgift på 750 kr. for at mangle zone 01 på sit rejsekort pendler-kort.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2017-0168
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone, da klageren havde et periodekort til zone 01 og 02, samt én tillægsbillet til 1 zone, men rejste igennem zonerne 01, 03 og 04.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2016-0204
DISSENS. Klageren fik pålagt en kontrolafgift, da hun manglede zone på sit periodekort. Ifølge www.rejseplanen.dk havde klageren de korrekte zoner på sit rejsekort. Flertallet lægger til grund, klageren ikke foretog en søgning på www.rejseplanen.dk, inden hun den 11. juli 2016 besluttede sig for at rejse med buslinje 184, men at hun regnede med, at stoppestedet Dyssegårdsvej, som ligger 60-80 meter fra bopælen, befandt sig i zone 02, fordi både Dyssegård st. og Hellerup st., som også begge ligger i nærheden af bo-pælen, er beliggende i zone 02. Fejlen på rejseplanen har således ikke haft nogen betydning for klagerens handling.
15. juni 2017 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende zone på periodekort 2011-0089
For få zoner på periodekort
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2016-0246
Klageren kunne ikke forevise gyldig rejsehjemmel i zone 03, da hendes periodekort kun var gyldigt i zone 01, 02, 41 og 51. Det er udokumenteret, at en Metrosteward skulle have givet hendes fejlinformation, og kan herefter ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold