Gå til sidens indhold

Manglende zone på periodekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende zone på periodekort 2016-0026
Klageren misforstod zoneoversigten, som hun havde fundet på www.google.com og havde derfor ikke de rigtige zoner på sit periodekort.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0150
Klageren var indehaver af et periodekort gyldigt i zonerne 01 og 02, men blev kontrolleret og pålagt en kontrolafgift i zone 03. Ved kontrollen foreviste hun udover sit periodekort et klippekort, som ikke var stemplet. Klageren ikke medhold.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0287
Klageren var indehaver af et mobilperiodekort gyldigt i zone 01 og 02. Hun modtog en kontrolafgift i zone 04. Efterfølgende indsendelse af Ørresundsbillet, som var erhvervet efter kontrollen, efter fast praksis ikke medtaget i bedømmelsen af om der blev forevist gyldig rejsehjemmel.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0107
Klageren havde købt et mobilperiodekort efter henvendelse til 7/eleven, men anvendte en alternativ rute, hvorved han blev pålagt en kontrolafgift for manglende zoner. Det var udokumenteret, hvad klageren havde oplyst til personalet i 7/eleven, herunder om han ville rejse forskellige rejseruter. Rejsen til arbejde kunne foretages inden for de købte zoner. Hvorfor ankenævnet ikke fandt anledning til at fravige udgangspunktet, hvorefter passageren selv bære ansvaret for korrekt billettering.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0121
Klagerens søn pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort, mens hans rejsekort ikke var checket ind. Bedømmelsen af hensigtsmæssigheden for kombinationen af periodekort og rejsekort falder uden for ankenævnets kompetance. Klageren ikke medhold, men henvises til Transportministeriet/Trafikstyrelsen.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0366
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort, samt rykker. Klageren ikke medhold i, at rykkeren var sendt uberettiget.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0035
2 kontrolafgifter for manglende zone på periodekort samt 4 rykkergebyrer.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2015-0192
Klageren var englænder, men bosiddende i København. Han fik en kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klager ikke medhold i, at kontrolafgiften skulle frafaldes. Dissens. DOT bør sikre, at engelsk information på hjemmeside forbedres.
23. februar 2015 Metro
Manglende zone på periodekort 2014-0136
Kontrolafgift for manglende zone på abonnementskort. Klippekort indsendt efterfølgende. Klager ikke medhold.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0198
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort samt rykkergebyr på 100 kr. Hvor foregik kontrollen?
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0214
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0121
Klageren er indehaver af et periodekort med zonerne 01 – 02 på sin mobiltelefon. Den 28. februar 2014 rejste han fra Kastrup Lufthavn i zone 04 til Fasanvej st. i zone 02. Denne rejse går ifølge zonekortet gennem følgende 4 zoner: 04 – 03 – 01 – 02. Til denne rejse købte klageren en tillægsbillet til en enkelt zone. Ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0152
Klageren kunne ved kontrollen alene forevise et periodekort med zonerne 01, 02 og 30, hvilket ikke er gyldig rejsehjemmel i zone 31 hvor hun var steget på bussen, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0462
Klageren manglede en zone på sit periodekort.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0045
Klageren rejste med metroen fra Nørreport st. mod Vestamager. Som rejsehjemmel anvendt hun et periodekort med 7 specifikke zoner, men ikke zone 03 hvori hun blev kontrolleret. Hun troede hun var i zone 01. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2014-0110
Klagerens ægtefælle rejste med metroen fra Kgs. Nytorv til Bella Center. Som rejsehjemmel brugte hun et periodekort med zonerne 01 og 02. I zone 03 var der kontrol af hendes rejsehjemmel og hun blev pålagt en kontrolafgift. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0422
Klagerens periodekort havde 6 specifikke zoner, men ikke zone 03. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, der er påført på selve kortet.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0254
Periodekort gyldig til zonerne 42 og 43, - steg på i zone 31. Ved køb af periodekort opnås en rabat, som er betinget af, at kortet har begrænset gyldighed til de specifikke zoner, og det afgørende er derfor ikke hvor mange zone kortet dækker, men derimod de specifikke zoner.
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0366
Foreviste ved kontrol i zone 41 periodekort med zonerne 01+02. Klagerens intention om at tjekke sit rejsekort ind kan ikke indgå i bedømmelsen.
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0199
Klagerens rejserute fraveg fra den sædvanlige rute, hvorfor klageren selv må bære ansvaret for at undersøge, om periodekortet var gyldigt til den ændrede rute.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0095
Ikke tilstrækkelige zoner på periodekort
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2012-0420
Manglede zone på periodekort. Hvis klageren dokumenterer, at den manglende zone er indføjet, skal Metro genoptage sagens behandling.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2012-0427
For få zoner på periodekort
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2013-0005
For få zoner på periodekort
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 2012-0285
For få zoner på periodekort
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold