Gå til sidens indhold

Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2021-0057
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
10. november 2021 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2021-0054
Klageren havde købt billet i Midttrafik-appen, som ikke er gyldig til rejse i Arrivas tog, og han blev derfor pålagt en kontrolafgift. Den lød på 1.000 kr., idet Arriva pr. 1. marts 2021 har forhøjet kontrolafgiftsbeløbet fra det tidligere gældende beløb på 750 kr. Ankenævnet fandt, at det var tilstrækkeligt oplyst i købsflowet og på selve billetter, at den ikke gjaldt i Arriva-toget. Et flertal fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at nedsætte kontrolafgiften. Et mindretal udtalte, at kontrolafgiften burde nedsættes til 750 kr., da det er en helt urimelig forhøjelse af kontrolafgiftsbeløbet, som kan indebære, at kontrolafgiftens størrelse ikke står i et rimeligt forhold til den forseelse, som passageren har begået, og som i denne sag vedrørte et beløb på ca. 100 kr. DISSENS
15. september 2021 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2020-0043
Klagerens datter havde købt en billet i Midttrafiks app, som ikke er gyldig til rejse med Arriva-tog eller DSB. Ankenævnet fandt, at dette fremgik tilstrækkeligt tydeligt både i købsflow'et og på selve billetten.
1. maj 2020 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2019-0284
Klageren havde købt en billet i Midttrafiks app, som ikke er gyldig til rejse med Arriva-tog eller DSB. Et flertal fandt, at dette fremgik tilstrækkeligt tydeligt både i købsflow'et og på selve billetten.
19. februar 2020 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2018-0260
To kontrolafgifter, da klageren og dennes kæreste ikke kunne checke ind på rejsekort umiddelbart efter optankning, hvorfor de ved en fejl købte to billetter i Midttrafiks app i stedet for i Arrivas. Flertalsafgørelse til fordel for Trafikvirksomhed.
6. marts 2019 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Rejst med Arriva på billet købt i Midttrafiks app 2018-0199
Kontrolafgift på 750 kr. – klageren havde købt billet i Midttrafiks mobilapplikation, som ikke er gyldig i Arrivas tog. Ankenævnets fandt, at Midttrafiks mobilbilletter ikke er gyldige til rejser med Arrivas tog, hvorfor klageren i kontrolsituationen den 1. august 2018 ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.
12. december 2018 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold