Gå til sidens indhold

Systemfejl /defekt rejsekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Systemfejl /defekt rejsekort 2021-0003
Rejsekortet lå i klagerens pung, der blev holdt op imod standeren. Derfor kunne rejsekortet ikke checkes ind. Hvis der efterfølgende viser sig at være en fejl på selve kortet, vil ankenævnet være indstillet på at genoptage sagen.
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2020-0156
Klageren kunne ikke checke ind på sit rejsekort på udrejsen, selv om saldoen var høj nok. På hjemrejsen skete det samme, men klageren valgte at stige på bussen alligevel. Hun mistede efterfølgende rejsekortet, så dette kunne ikke undersøges for tekniske fejl af ankenævnet. Derefter fastholdt ankenævnet kontrolafgiften.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2017-0290
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort anonymt. Klageren var overbevist om at hun var checket ind. Der havde tidligere været problemer med kortet.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2017-0099
Rejsekortet holdt op med at virke. Klageren havde kippet et hul i kortet.
21. december 2017 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2015-0118
Kontrolafgift pålagt klagerens datter og dennes veninde grundet manglende check-ind. Klagerens påstand om, at rejsekortet var defekt blev ikke taget til følge. Da kortet efter den pågældende hændelse blev checket korrekt ind. Yderligere havde klageren smidt rejsekortet ud, således at dette ikke kunne undersøges.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2014-0213
Kontrolafgift berettiget for manglende check-in, da klageren vidste, at hans rejsekort var defekt, men ikke havde fået dette skiftet til et nyt. Efter metroens rejseregler kan et rejsekort personligt inddrages, hvis det bliver anvendt af en anden end kortindehaveren. Som kontrolsituationen var beskrevet af parterne, ønskede klageren ikke at opgive sit navn mv. til identifikation af sig selv, og politiet ankom ikke med henblik herpå. Det var således ikke uberettiget, at stewarden i kontrolsituationen inddrog rejsekortet, idet han på daværende tidspunkt ikke kunne være sikker på, hvem kortholderen var. Klageren spærrede den følgende dag selv sit rejsekort, og som det fremgår af rejsekort kortbestemmelser overføres eventuelt restindestående automatisk til indehaverens NemID. Således som det skete i klagerens sag. Herefter fandt ankenævnet intet grundlag for at udtale kritik af, at rejsekortet ”blev tømt”, som klageren havde klaget over.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2014-0084
Den 14. februar 2014 var der et landsdækkende nedbrud på rejsekortssystemet, hvorfor der hverken kunne checkes ud eller ind. Ankenævnet lægger til grund, at rejsekortet efter nedbruddet i rejsekortsystemet på metro- og togstationer var fuld funktionsdygtigt fra den 14. februar 2014 kl. 17.00. Klageren har derfor ikke sandsynliggjort, at nedbruddet var skyld i den manglende registrering af check-ind på hans rejse-kort den 15. februar omkring kl. 09.25.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2014-0097
Check-ind ikke registreret i Back Office. Klagerens påstand om, at rejsekortet var defekt, kunne ikke tages til følge.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Systemfejl /defekt rejsekort 2013-0309
Klagerens manglende check-ind skyldtes ikke systemfejl. Check ind ej registreret på klagerens rejsekort eller i Back Office.
3. april 2014 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold