Gå til sidens indhold

Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0243
Klageren havde ikke modtaget mobilbillet i applikationen DOT mobilbilletter inden påstigning.
23. februar 2016 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0260
Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.
23. februar 2016 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0206
Klageren havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0328
Klageren havde ikke modtaget SMS-billet via applikationen 1415 inden påstigning.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0363
Klagerens datter havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning på bussen, da denne ikke blev bekræftet inden for tidsrammen. Fik klageren lov til at stige ombord af chaufføren? Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0329
Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning.
4. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0154
Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Klager påstod, at han ikke havde fået udleveret kontrolafgiften, men alene fået denne mundtligt.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0140
Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning, samt stewardens adfærd ved kontrol.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0143
Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning. Klageren ikke løftet bevisbyrden for påstand om, at datteren havde fået lov til at stige ombord af chauffør. Divergerende oplysninger i sagen.
21. november 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0094
Klageren bestilte en mobilbillet 21 sekunder efter påstigning. Han manglede en tillægsbillet til zone 31 og løb efter bussen mens han bestilte billetten. Ifølge klageren fik han lov til at stige ombord af chaufføren. Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede i forbindelse med klagerens påstigning – om han havde fået lov af chaufføren til at stige om bord uden at have modtaget billetten, samt om det passerede i forbindelse med kontrollen – om klageren oplyste at have spurgt chaufføren og om kontrolløren spurgte chaufføren. Ankenævnet finder, at det vil være en naturlig reaktion fra en kunde, som modtager en kontrolafgift, og som har spurgt chaufføren og fået forkert rådgivning af denne, af egen drift at oplyse dette til kontrolløren. Det anses ikke for sandsynligt, at kontrolløren vil krydse modsat af på kontrolafgiften, hvis en sådan oplysning var fremkommet i kontrolsituation, og at kunden ville skrive under herpå. Ankenævnet finder videre, at i en situation som den foreliggende, hvor en passager vælger at stige på bussen uden forinden at have modtaget mobilbilletten på sin telefon, selv må bære ansvaret for ved en efterfølgende kontrol ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2014-0102
Kontrolafgift for manglende modtagelse af SMS-billet før påstigning samt kontrollørens adfærd i forbindelse med kontrollen.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2013-0382
Klageren forsøgte at checke ind med sit rejsekort, men da saldoen var for lav, var dette ikke muligt. Herefter prøvede hun at købe en SMS-billet i metroen. Kontrolafgiften fastholdt, da mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2013-0181
SMS-billet ikke modtaget inden påstigning.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0413
Klageren modtog ikke mobilbilletten inden ombordstigning og klippene var ikke trukket fra hans mobilklippekort. Metro ikke kommenteret adfærdsklagen og skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0412
Ikke undersøgt om billetten var modtaget inden ombordstigning.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0383
Billet ikke modtaget før påstigning.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0386
Mobilklippekort ikke ***stemplet*** og billet ikke modtaget før påstigning.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0397
SMS-billet bestilt efter påstigning.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2013-0337
Kontrolafgift påbegyndt i metroen kl. 19:47. SMS-billet bestilt kl. 19:48. Klageren ikke opfyldt reglerne om, at SMS-billetter skal være bestilt, bekræftet og modtaget inden ombordstigning.
3. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0265
Mobilbillet via applikation ikke modtaget inden påstigning.
19. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0257
Billetten bestilt efter påstigning.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0283
Billetten modtaget efter påstigning
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0249
Billet modtaget efter påstigning.
3. december 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0140
Klageren bestilte billetten samtidig med kontrollen.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2012-0162
Billetten købt efter påstigning.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold