Gå til sidens indhold

Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0131
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
6. marts 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0259
Kontrolafgift grundet modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Trafikvirksomhed medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0179
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobilbillet. Klagerens teleudbyder understøttede muligvis ikke købet. Klageren kunne ved kontrollen den 9. august 2018 ikke forevise nogen SMS-billet, enten fordi hans egen teleudbyder TDC eller Unwire, der leverer mobilbilletter, eller en helt tredje ukendt faktor gjorde, at transaktionen med betaling for billetten ikke kunne gennemføres. Det følger af de fælles landsdækkende rejseregler, at mobilprodukter skal være endeligt modtaget på enheden inden påstigning, og at gyldig rejsehjemmel skal kunne forevises på forlangende. Det fremgår desuden af bekræftelsesbeskeden, som man modtager, efter man har bestilt mobilbillet, at man ikke må stige ombord, inden man har modtaget billetten. Herefter blev kontrolafgiften for manglende mobilbillet pålagt med rette
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0200
Kontrolafgift grundet manglende zoner på periodekort. Periodekortet var gyldigt i zone 01 og 02, men ikke i zone 03, hvor klagerens søn befandt sig ved kontrollen. Kontrolafgiften for manglende zone blev dermed pålagt med rette. Mobiltillægsbilletter skal være modtaget på telefonen, inden passageren forlader periodekortets gyldighedsområde.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0115
Kontrolafgift grundet mobilbillet ikke modtaget inden påstigning.
31. oktober 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0151
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet. Klageren gør gældende, at kontrolafgiften er ugyldig, da Movia ved sin afgørelse har tilsidesat det forvaltningsretlige grundprincip om ikke at sætte skøn under regel samt lighedsgrundsætning og officialprincippet. Ankenævnet fandt, at i en sag som den foreliggende, hvor det er uomtvistet, at klagerens datter i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden forinden af have modtaget en gyldig mobilbillet på sin telefon, var det berettiget at pålægge datteren en kontrolafgift. Movia var bekendt med klagerens oplysning om, at datteren ved en fejl ikke havde fået gennemført billetkøbet, da de traf afgørelse i sagen, og dette burde være fremgået af afgørelsen.Som følge af den ukorrekte benævnelse af kontrolblanketten som ”kontrolafgift”, og da det er uklart, hvornår kontrolafgiften blev udstedt – muligvis ved fremsendelsen til eboks af en ”salgsfaktura” - og da Movia ikke besvarede klagerens spørgsmål i henvendelsen af 20. april 2018, er det ankenævnets opfattelse, at den indledende sagsbehandling i Movia har været så fejlbehæftet, at Movia skal godtgøre klagerens udgift til klagegebyret på 160 kr. Ankenævnets fandt dermed, at Movia var berettiget til at fastholde kravet på kontrolafgiften, men at Movia på grund af sagsbehandlingsfejl skulle betale klagers gebyr til Ankenævnet.
31. oktober 2018 Movia Trafikvirksomhed overvejende medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0031
Kontrolafgift grundet mobilbillet købt og modtaget efter påstigning. Klageren gik med krykker og skulle derfor sidde ned for at kunne købe billet.
3. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0109
Kontrolafgift grundet SMS-billet modtaget efter påstigning. Billetten var modtaget inden kontrollen men efter påstigning.
3. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0110
To passagerer modtog hver en kontrolafgift grundet SMS-billet købt efter påstigning.
3. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0085
Kontrolafgift grundet mobilbillet modtaget efter påstigning. Movia skulle godtgøre klagers udgifter ved klage, da deres afgørelse var korrekt men deres begrundelse var mangelfuld.
18. juni 2018 Movia Klager delvist medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2018-0014
Mobilbillet købt og modtaget efter påstigning.
20. april 2018 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2017-0297
Mobilbillet blev bestilt inden påstigning, men modtaget efter påstigning og inden kontrol.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2017-0186
SMS-billet købt efter ombordstigning.
21. december 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2016-0241
Mobilbillet var ikke modtaget på telefonen inden påstigning. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2011-0035
SMS-billet ikke modtaget før påstigning.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2011-0071
SMS-billet ikke modtaget inden bussen kørte ud af periodekortets gyldighedsområde.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2011-0088
Manglende SMS-billet før påstigning.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2011-0132
SMS-billet bestilt efter indstigning.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2011-0134
Bestilte først SMS-billet efter at været steget på bussen.
25. april 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2016-0197
SMS-billet var ikke modtaget inden påstigning.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0095
Klageren havde ikke modtaget mobilbillet på sin mobile enhed inden påstigning.
13. september 2016 Metro
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2016-0047
Klageren stemplede ikke sit mobilklippekort i applikationen DOT -mobilbilletter, og kunne dermed ikke forevise en gyldig mobilbillet ved kontrollen hun blev herefter pålagt en kontrolafgift.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0280
Klageren havde ikke modtaget mobilbillet på sin mobile enhed inden påstigning.
19. april 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0128
Klageren og dennes kæreste havde erhvervet et mobilklippekort i applikationen DOT -mobilbilletter, men havde ikke inden påstigning klippet dette ved at købe billetter, hvorfor de blev pålagt en kontrolafgift hver. Klageren ikke medhold, i forhold til klagerens anmodning om refusion af mobilklippekortet henvises til DSB Kundecenter.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2015-0225
Klagerens søn havde ikke modtaget SMS-billet inden påstigning.
23. februar 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold