Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0055
Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, som klageren påstod, at han havde fået lov af chaufføren til at stige på bussen, selv om han ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon. Når bussens GPS blev sammenholdt med billetloggen, kunne man se, at klageren først havde bestilt billetten efter sin påstigning.
12. september 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0076
Klageren var 20 minutter om at gennemføre sit billetkøb og gav divergerende oplysninger om, hvor han var steget på bussen. Bussens GPS, passagerliste og kontrollørens notat, om at klageren sad og købte billetten, da kontrollørerne steg om bord, sammenholdt med billetloggen, gjorde, at ankenævnet statuerede, at klageren havde modtaget mobilbilletten på sin telefon efter påstigning.
12. september 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0009
Klageren købte sin mobilbillet kl. 14:59:01. Billetten blev betalt kl. 14:59:11, og den blev åbnet på hendes telefon kl. 14.59:16. Men da bussen allerede havde forladt stoppestedet kl. 14:58:40, hvad klageren ikke modtaget billetten inden påstigning, som rejsereglerne kræver, for at passageren har gyldig rejsehjemmel.
15. juni 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0165
Ifølge klageren nikkede chaufføren "ok" til, at hun købte sin mobilbillet ombord på bussen. Imidlertid købte hun først mobilbilletten ca. 1 minut efter, at bussen var kørt fra stoppestedet - og først efter, at kontrollører var steget ombord på bussen ved det næste stoppested. Selv om klageren modtog mobilbilletten umiddelbart før, hun blev kontrolleret, og således kunne forevise billetten til kontrolløren, var den ikke modtaget før, hun steg på bussen, og var i relation til rejsereglerne derfor ikke gyldig. Ikke medhold
6. april 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0001
Mobilbilletten blev først modtaget på klagerens mobiltelefon, efter togets afgang fra stationen, hvorfor den i henhold til rejsereglerne ikke var gyldig. To ankenævnsmedlemmer afgav dissens vedrørende kontrolafgiftsbeløbet, som Arriva har hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet. Ikke medhold
6. april 2022 Arriva Tog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2022-0043
Klageren modtog mobilbilletten efter påstigning på Metroen, hvilket fremgik ved at sammenholde logs fra billetkøbet og metroens reelle afgangstider.
6. april 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0155
Klageren gjorde gældende, at den mobilbillet, han viste til kontrollørerne, var gyldig på dette tidspunkt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, fordi det fremgik af de tekniske data i sagen, at der ikke var steget passagerer på bussen ved det stoppested, som klageren anførte, men at klagerens billet uanset dette var købt efter bussens afgang fra dette stoppested, hvorfor den ikke var modtaget inden klagerens påstigning, og dermed i relation til rejsereglerne ikke var gyldig, selv om kontrollen skete på et tidspunkt, der lå efter, at klageren havde modtaget billetten.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0076
Kontrolafgift for køb af sms-billet efter påstigning. Ikke medhold
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0045
Opkrævning af to kontrolafgifter à 750 kr. var berettiget, da klageren i begge tilfælde ikke havde modtaget mobilbilletten på sin telefon, før han steg på bussen. Ikke medhold
10. november 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0049
Ved at sammenholde log fra tidspunktet for bussens afgang fra stoppestedet, hvor klageren steg på bussen kl. 13:56, og for kontrollørernes påstigning ved et senere stoppested kl. 13:58:06 sammenholdt med log fra mobilbillettens modtagelse på klagerens telefon kl. 13:58:29, overholdt klageren ikke rejsereglerne om at have modtaget mobilbilletten inden sin påstigning på bussen.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2021-0062
Klageren modtog først mobilbilletten på sin telefon mere end tre minutter efterpåstigning, og kontrolafgiften blev fastholdt. Det kunne ikke lægges til grund, at tiderne på de tekniske logs ikke passede. Kontrollørerne så klageren købe billet, efter de var steget om bord.
15. september 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0209
Mobilbilletten blev bestilt, men først godkendt 4 minutter efter klagerens påstigning, da kontrollørerne steg om bord på bussen.
12. marts 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0260
Klageren modtog mobilbilletten på telefonen flere minutter før bussens planmæssige afgang, men efter sin egen og kontrollørernes påstigning. Hans historik viste, at han annullerede 34% af sine billetter i DSB's billetapp og 84% af sine billetbestillinger i DOT billetapp.
12. marts 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0139
Klageren havde ikke købt og modtaget sin mobillet, før han steg ombord på bussen. Mobilbilletten var derfor ikke gyldig, uanset at han i kontrolsituationen kunne forevise mobilbilletten til kontrollørerne.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0146
Ifølge klageren var hun i gang med at købe en mobilbillet, da hun blev bedt om at stige ombord på bussen af kontrolløren, som herefter pålagde hende en kontrolafgift på 750 kr. Ankenævnet kunne ikke lægge klagerens forklaring til grund, da den stred imod kontrollørens oplysninger, og da det endvidere fremgik af data fra DOT, at klageren først oprettede sin kundeprofil i DOT-appen, efter at bussen havde forladt stoppestedet.
9. december 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0102
Klageren gjorde gældende, at sønnen havde modtaget mobilbilletten 15 minutter før kontrolafgiften blev udstedt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da billetten ikke var købt inden påstigning på bussen, og at tidsrummet på 15 minutter skyldtes, at kontrolafgiftens udstedelse blev forsinket af, at politiet skulle tilkaldes til identifikation af sønnen.
28. oktober 2020 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2020-0076
Kontrolafgift grundet køb og modtagelse af mobilbillet efter påstigning. Ankenævnet pålagde Movia at godtgøre klageren klagegebyret.
23. juni 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0269
Det fremgik af kontrollørens notat på kontrolafgiften, at chaufføren ikke havde kunnet bekræfte klagerens oplysning om, at han fik tilladelse af chaufføren til at købe mobilbilletten efter påstigning. Ikke medhold
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0163
Ankenævnet fadt på baggrund af de tekniske logs, at klageren ikke havde modtaget mobilbilletten inden påstigning på bussen.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0243
Klageren købte og modtog sms-billetten efter påstigning, hvorfor billetten ikke var gyldig.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0231
Klageren købte billet på sin mobiltelefon, efter hun var steget ombord på toget. Ikke medhold
11. december 2019 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0051
Kontrolafgift for at rejse uden billet. Klageren havde glemt sit rejsekort og forsøgte at købe en mobilbillet efter påstigning. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0121
Klageren fik en kontrolafgift for at have rejst på en Orange DSB-billet med bussen, hvilket billetten ikke er gyldig til. Klageren gjorde gældende, at han ikke var med den bus, som kontrolløren hævdede, og at hans mobilbillet derfor var modtaget inden ombordstigning. Dette stemte imidlertid ikke med de tekniske logs eller kontrolafgiftens tidspunkt. Politiet var tilkaldt og havde identificeret klageren, inden kontrolafgiften blev logget. Ankenævnet fandt ikke klagerens oplysninger for godtgjorte og fastholdt kontrolafgiften.
11. september 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0022
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
19. juni 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2019-0024
Kontrolafgift grundet manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold