Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Principielle spørgsmål

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2013-0064
Fortolkning af rejseregler om billetter til hunde. Hun rejser til børnepris kunne ikke tolkes således, at hunden var gratis. Dissens.
27. juni 2013 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Bevisbyrderegler 2012-0381
Administrationsgebyr på 125 kr. for annullering af kontrolafgift opretholdt. Klagerens oplysning om, at S-togsrevisor skulle have sagt, at det ***ikke ville koste noget*** kunne ikke lægges til grund.
23. april 2013 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Principielt om zoner 2012-0389
Buslinjer kan have forskellig zone ved det samme stoppested. Trafikselskabets takstkompetence omfatter pris- og zonestrukturen,og dette kan omfatte spørgsmålet om, i hvilken zone en bus kører.
23. april 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0419
børnebillet og -klippekort behandles efter samme regler
23. april 2013 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Principielt om rykkergebyrer 2012-0431
Rykkergebyr skulle frafaldes, da klagerens anvendelse af gammel e-mailadresse måtte antages for at være rettidig indsigelse. Spørgsmål om periodekorts gyldighed.
23. april 2013 Metro Klager delvist medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2013-0006
Pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, da samtlige klagepunkter ikke blev besvaret i den oprindelige klage.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bevisbyrderegler 2013-0346
Ankenævnet opstillede bevisbyrderegler og retningslinjer for, hvad en passager skal gøre ved omstigning, hvorefter en passager, som skifter bus undervejs på ruten, må pålægges at bede en chauffør på den nye buslinje om at bekræfte, at den allerede ydede vejledning fra den anden chauffør, er korrekt. En passager, som herefter undlader at spørge chaufføren ved omstigning, må selv bære risikoen for ved en senere kontrol i bussen ikke at have tilstrækkeligt antal zoner på kort eller billet.
3. april 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2012-0366
Fortolkning af rejseregler om hunde.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2012-0261
Metro blev pålagt at betale klagegebyr på grund af utilstrækkelig indledende sagsbehandling.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2012-0201
Metro blev pålagt at betale klagegebyret til ankenævnet, da Metro Service ikke havde besvaret alle oprindelige klagepunkter.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2012-0236
Numre på stamkort ulæselige. Klageren fik ved en tidligere kontrol besked om at bringe i forholdet i orden men forholdt sig passiv i 14 dage, hvorefter han blev kontrolleret på ny. Klageren ikke medhold.
3. december 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Købt for dyr billet 2012-0248
Købt dyrere billet til kortere strækning. Kontrolafgift annulleret.
3. december 2012 Arriva Tog Klager medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0255
rejse på børneklippekort selv om fyldt 16 år.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2012-0101
Kontrolafgiften som udleveres på en strimmel i toget anset for tilstrækkelig tydelig.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Deleklip 2012-0012
Kørt forkert. Steward burde have lagt zonerne sammen for den ene passager. Klageren delvist medhold. Sagsomkostningerne ophævet.
25. juni 2012 Metro Klager delvist medhold
Frister 2012-0030
Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse overkontrolafgift.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgifter 2012-0046
For få zoner/forkert startzone. Sms-billet.
25. juni 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Frister 2012-0063
Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse over kontrolafgift.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2011-0282
rejst på børnebillet selv om om fyldt 16 år, passageren selv ansvarlig for at oplyse alder
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Sager vedrørende passagerer under 18 år 2012-0033
rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Ankenævnet ikke kompetent til at afgøre om markedsføringsloven er overtrådt.
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig sagsbehandling, herunder retsfortabende passivitet og forældelse. 2011-0211
Kontrolafgift bortfaldet på grund af retsfortabende passivitet. Samlet sagsbehandlingstid på 15 måneder trods oplysning om 3-5 uger.
6. februar 2012 Metro Klager medhold
Erstatning for personskade 2011-0146
Erstatning for personskade kan ikke behandles af nævnet.
5. december 2011 Abildskou Trafikvirksomheden medhold
Ikke pligt til at oplyse om cpr.-nummer, 2011-0178
Kontrol foretaget på fortov efter klageren havde forladt bussen samt krav om at oplyse cpr-nummer.
5. december 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2011-0018
Sammenklappelig cykel, - cykel eller rejsegods? Klageren medhold. Dissens.
27. juni 2011 Movia Klager medhold
Principielt om zoner 2010-0183
Passageren skal rejse i sammenhængende zoner
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold